ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>STANDARD_END /?
STANDARD_END gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern
kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>ARP /?

Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse,
brukt av
Address Resolution Protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a Viser gjeldende ARP-adresser ved å kontrollere
gjeldende
protokolldata. Hvis inet_addr er angitt, vises IP
og fysisk
adresse bare for angitt datamaskin. Hvis flere
enn ett
nettverksbrukergrensesnitt bruker ARP, vises
adressene for
hver ARP-tabell.
-g Samme som -a.
-v Viser gjeldende ARP-oppføringer i detaljert
modus. Alle
ugyldige oppføringer og oppføringer i
tilbakeringingsgrense-
snittet vil vises.
inet_addr Angir en Internett-adresse.
-N [if_addr] Viser ARP-adressene for angitt
nettverksgrensesnitt
ved if_addr.
-d Sletter verten angitt av inet_addr. inet_addr kan
angis
med jokertegn (*) for å slette alle verter.
-s Legger til verten og tilknytter Internett-
adressen inet_addr
med fysisk adresse eth_addr. Fysisk adresse er
angitt som 6 heksadesimale byte med bindestrek
som skilletegn.
Adressen er fast.
eth_addr Angir fysisk adresse.
if_addr Angir Internett-adressen til brukergrensesnittet,
hvis den
finnes, der adresseoversettelsestabellen skal
kunne endres.
Hvis den ikke finnes, brukes det første
anvendelige
grensesnittet.
Eksempel:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 ... Legger til
statisk adresse.
> arp -a ... Viser ARP-
tabell.C:\WINDOWS>CONVLOG /?
convlog gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
GOTO : DEBUG /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje END - OF - STANDARD - COMANDS - END - OF - STANDARD - COMANDS

HTTP: ... console/no/072.htm
0.187
15884

Gelähmte Pixel bei einem LCD-Monitor reparieren, aber wie?

 /

V-Server vs Dedicated!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Wie kann ich mich bei www.web.de anmelden, das Passwort knacken, oder registrieren für das FreeMail?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Wie kann ich die Spalten für den Verzeichnisausdruck auswählen?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /