SUBST: Knytter en bane til en stasjonsbokstav.


... Eksemplene for kommandoen "SUBST"
... "SUBST" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SUBST"-kommandoen

Kommandoen: "SUBST" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SUBST"

De`SUBST`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å tilordne en virtuell stasjonsbokstav til en bane. Her er noen eksempler på bruk av`SUBST`-Kommando: Eksempel 1: Tilordning av en virtuell stasjonsbokstav:

SUBST X: C:\min_mappe

Beskrivelse: Dette eksemplet viser stasjonen`X:`banen`C:\min_mappe`til. Du kan nå få tilgang til katalogen`C:\min_mappe`via den virtuelle stasjonen`X:`adgang. Eksempel 2: Se alle tilordnede virtuelle disker:

SUBST

Beskrivelse: Hvis du`SUBST`uten argumenter viser den alle tilordnede virtuelle disker. Eksempel 3: Fjern kartlegging av en virtuell disk:

SUBST X: /D

Beskrivelse: Denne kommandoen fjerner kartleggingen av den virtuelle disken`X:`på. Eksempel 4: Bruk av miljøvariabler:

SET min_mappe=C:\bruker\Ditt brukernavn\Egne filer
SUBST Y: %min_mappe%

Beskrivelse: En miljøvariabel (`min_mappe`) og deretter stasjonen`Y:`tildelt. Dette kan være nyttig hvis du vil bruke variable baner i et skript. Eksempel 5: Bruk av relative baner:

CD \Prosjekter
SUBST P: .

Beskrivelse: Kommandoen`SUBST P: .`peker på stasjonen`P:`gjeldende katalog (`.`) som en vei til. Dette lar deg få tilgang til gjeldende katalog via den virtuelle stasjonen`P:`adgang. Det er imidlertid et par ting å huske på: - Virtuelle stasjoner som følger med`SUBST`er kun gyldige for gjeldende økt og går tapt etter omstart. - Sletting av en virtuell stasjon er gjort med`/D`. - Kontroller at de tilordnede stasjonsbokstavene ikke allerede er i bruk av en annen stasjon. - Hvis du`SUBST`i et skript eller en batch-fil, merk at tilordningen av den virtuelle stasjonen bare er gyldig i utførelsen av skriptet og blir avallokert når skriptet avsluttes. Det er viktig å vite at virtuelle stasjoner som følger med`SUBST`ble opprettet, er ikke vedvarende og kanselleres etter en omstart av systemet. Ønsker du vedvarende assosiasjoner bør du i stedet`NET USE`eller bruk Windows-registeret.

"SUBST" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Knytter en bane til en stasjonsbokstav.

SUBST [stasjon1: [stasjon2:]bane]
SUBST stasjon1: /D

stasjon1: Angir hvilken virtuell stasjon du vil tilordne 
en bane.
[stasjon2:]bane Angir hvilken fysisk stasjon og bane du vil 
tilordne til en
virtuell stasjon.
/D Sletter en erstattet (virtuell) stasjon.

SUBST uten parametere, viser en liste over gjeldende faktiske 
stasjoner.

Viktig informasjon, tips for "SUBST"-kommandoen

Når du bruker`SUBST`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Oppgave Utholdenhet: Den med`SUBST`De virtuelle stasjonene som er opprettet, er kun gyldige for gjeldende økt og går tapt etter en omstart av systemet. Trenger du vedvarende assosiasjoner bør du i stedet`NET USE`eller bruk Windows-registeret. 2. Forsiktig når du velger stasjonsbokstav: Pass på at den tilordnede stasjonsbokstaven ikke allerede er i bruk av en annen stasjon eller enhet. Å velge stasjonsbokstaver bør unngås hvis fysiske stasjoner eller nettverksressurser allerede bruker denne bokstaven. 3. Unmap: For å fjerne kartleggingen av en virtuell disk, bruk kommandoen`SUBST`med bryteren`/D`.

SUBST X: /D

4. Bruk av miljøvariabler: Du kan bruke miljøvariabler for å gjøre stier mer fleksible. Vær imidlertid oppmerksom på at disse miljøvariablene bare er gyldige i den gjeldende økten.

SET min_mappe=C:\bruker\Ditt brukernavn\Egne filer
SUBST Y: %min_mappe%

5. Relative baner: `SUBST`tillater også bruk av relative stier. Du kan bruke gjeldende katalog som den virtuelle stasjonsbanen.

CD \Prosjekter
SUBST P: .

Det er viktig å merke seg det`SUBST`har en tendens til kun å gi midlertidige, øktbaserte tilordninger. Hvis du vil ha vedvarende assosiasjoner, spesielt etter en omstart av systemet, kan det være bedre å ty til andre mekanismer som: b.`NET USE`for nettverksstasjoner eller Windows-registeret for permanente stasjonsbokstavtilordninger.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SUBST - Knytter en bane til en stasjonsbokstav.

HTTP: ... console/no/063.htm
0.109
14832

The Ways, to open the File Explorer in Windows 11 and 10?

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

Kann man Desktop-OK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen?

Help, the screen brightness dimmer is missing in Windows 11?

Can I remove the process killer from my new Windows 11 or 10?

Change product key Windows 11, or make Home to Pro?(0)