ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Knytter en bane til en stasjonsbokstav.

SUBST [stasjon1: [stasjon2:]bane]
SUBST stasjon1: /D

stasjon1: Angir hvilken virtuell stasjon du vil tilordne
en bane.
[stasjon2:]bane Angir hvilken fysisk stasjon og bane du vil
tilordne til en
virtuell stasjon.
/D Sletter en erstattet (virtuell) stasjon.

SUBST uten parametere, viser en liste over gjeldende faktiske
stasjoner.C:\WINDOWS>HELP TIME
Viser eller angir systemtiden.

TIME [/T | klokkeslett]

Skriv TIME uten parametere for å vise gjeldende tidsinnstilling
og en
forespørsel etter ny. Trykk ENTER for å beholde gjeldende
tidsinnstilling.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil TIME-kommandoen støtte
bryteren /T, som gir kommandoen melding om bare å vise gjeldende
klokkeslett uten å spørre om nytt klokkeslett.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Angir vindustittelen for ledetekstvinduet.

TITLE [streng]

streng Angir tittelen til ledetekstvinduet.
GOTO : HELP TREE

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/no/063.htm
0.046

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

Ausführen von MS Visual C++ 6.0 auf Windows 8.1, 10 und 8!

 /

GetWindowText Error message?

 /