Dette kommandolinje RENAME - Gir nytt navn til en eller flere filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Gir nytt navn til en eller flere filer.

RENAME [stasjon:][bane]filnavn1 filnavn2.
REN [stasjon:][bane]filnavn1 filnavn2.

Du kan ikke angi en ny stasjon eller bane for målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Erstatter filene.

REPLACE [stasjon1:][bane1]filnavn [stasjon2:][bane2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [stasjon1:][bane1]filnavn [stasjon2:][bane2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[stasjon1:][bane1]filnavn Angir kildefilen(e).
[stasjon2:][bane2] Angir mappen der filene skal
erstattes.
/A Legger nye filer til målmappen. Kan
ikke
brukes med bryterne /S eller /U.
/P Ber om bekreftelse før en fil
erstattes eller
en kildefil legges til.
/R Erstatter skrivebeskyttede og
ubeskyttede filer.
/S Erstatter filene i alle undermapper

målmappen. Kan ikke brukes sammen
med
bryteren /A.
/W Venter på at du skal sette inn en
diskett.
/U Erstatter (oppdaterer) bare filer
som er eldre
enn kildefilene. Kan ikke brukes med
bryteren /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.
GOTO : HELP SET
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje RENAME - Gir nytt navn til en eller flere filer.

HTTP: ... console/no/055.htm
0.171
14621

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Export image comparison results from the result list to HTML, XLS, CSV, ..!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Duplex bei nicht Duplex Scannern, unterstützte verbesserte Sortierung!

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

Windows-10 Touch Screen Kalibrierung bei Tablets und PCs finden?

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Wie kann ich die eigene Unterschrift als Bild-Datei speichern?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

 /