ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.



C:\WINDOWS>HELP RECOVER
Gjenoppretter leselig informasjon fra en skadet eller ødelagt
disk.

RECOVER [stasjon:][bane]filnavn
Les kommandoreferansen i Windows Hjelp før du
bruker kommandoen RECOVER.



C:\WINDOWS>HELP REM
Registrerer kommentarer i en satsvis fil eller i Config.sys.

REM [kommentar]




GOTO : HELP REN













Windows-10





Windows-10
HTTP: ... console/no/051.htm

0.062

Neue Line in Quick text Paste und Leerzeichen am Ende? (\n und nc)

 /

Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

How can i do with Q-Dir pictures and posters print?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Kann ich das Dateiformat von rar in zip ändern?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /