Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.C:\WINDOWS>HELP RECOVER
Gjenoppretter leselig informasjon fra en skadet eller ødelagt
disk.

RECOVER [stasjon:][bane]filnavn
Les kommandoreferansen i Windows Hjelp før du
bruker kommandoen RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå.

HTTP: ... console/no/050.htm
0.202
15992

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Windows 10 Desktop ist weg, was kann ich tun?

 /

In Windows 8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

Kann man das Windows 10 vom USB-Stick installieren, wenn ja wie?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, can I do?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /