ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.C:\WINDOWS>HELP RECOVER
Gjenoppretter leselig informasjon fra en skadet eller ødelagt
disk.

RECOVER [stasjon:][bane]filnavn
Les kommandoreferansen i Windows Hjelp før du
bruker kommandoen RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/no/050.htm
0.186

What is USB (interface)?

 /

Internet Explorer immer am Windows 8.1 Desktop öffnen (keine Metro App)!

 /

Where is the WordPad in Windows 10, can I open the writer?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

Desktop Anwendungen im MS Store veröffentlichen mit Hilfe der Desktop Bridge!

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /