Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.C:\WINDOWS>HELP RECOVER
Gjenoppretter leselig informasjon fra en skadet eller ødelagt
disk.

RECOVER [stasjon:][bane]filnavn
Les kommandoreferansen i Windows Hjelp før du
bruker kommandoen RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå.

HTTP: ... console/no/050.htm
0.187
15992

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Outlook Favoriten finden, aktivieren, deaktivieren, anzeigen?

 /

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Einfaches Ein- und Ausschalten des Sperrbildschirms mit NoLockScreen.OK!

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/10!

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

Environment Variables?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Disable / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

 /