Dette kommandolinje PROMPT - Endrer Windows-kommandolinjen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Endrer Cmd.exe-ledeteksten.

PROMPT [tekst]

tekst Angir en ny kommandoledetekst.

Ledeteksten kan bestå av vanlige tegn og følgende spesialkoder:

$A & (Ampersand)
$B | (loddrett strek)
$C ( (Venstreparentes)
$D Gjeldende dato
$E Escape-kode (ASCII-kode 27)
$F ) (Høyreparentes)
$G > (større enn-tegn)
$H Tilbake (sletter forrige tegn)
$L < (mindre enn-tegn)
$N Gjeldende stasjon
$P Gjeldende stasjon og bane
$Q = (likhetstegn)
$S (mellomrom)
$T Gjeldende klokkeslett
$V Versjonsnummer for Windows
$_ Retur og linjeskift
$$ $ (dollartegn)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil PROMPT-kommandoen støtte
følgende
ekstra formateringstegn:

$+ Null eller flere plusstegn (+), avhengig av dybden på
PUSHD-
mappestakken, ett tegn for hvert nivå som er lagt på
stakken.

$M Viser det eksterne navnet som er tilknyttet gjeldende
stasjonsbokstav,
eller en tom streng hvis gjeldende stasjon er en
nettverksstasjon.C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje PROMPT - Endrer Windows-kommandolinjen.

HTTP: ... console/no/049.htm
0.14
13544

Was bedeutet Maus verstecken, klassische und neue Strategien (Win,10, 8.1,7)?

 /

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

Find and customize the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 10, 8.1, 7 to default!

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but can I?

 /

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /