ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/045.htm
0.078

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Die Desktop Symbole-Anordnung wird nicht mehr wiederhergestellt!

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /