ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/045.htm

0.093

Was macht Reboot sofort einleiten im File Unlocker?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Environment Variables?

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /