ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/no/045.htm
0.124

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, can I?

 /

Sommerzeit, Winterzeit und sonstige Datei-Zeit Korrekturen!

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs Datum, funktioniert nicht?

 /

Aktivieren, oder deaktivieren Sie sichere Anmeldung mit Strg + Alt + Entf in Windows 10!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /