ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje PATH - Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

HTTP: ... console/no/045.htm
0.233
16806

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

What is TMC in a car radio?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Wie kann ich den PC Belastungstest beenden?

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Wie kann ich das Administrator-Konto von Windows 8.1 und Win 10 aktivieren?

 /

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /