ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.
C:\WINDOWS>HELP HELP
Gir hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjelpeinformasjon om den kommandoen.
GOTO : HELP IF

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/035.htm

0.046

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Drag and Drop Tastenkombinationen für Dateien und Ordner?

 /

Unterstützt Windows-7 den Cool’n’Quiet Stromsparmodus der AMD-Prozessoren?

 /

How can i manage or delete the favorites for all Explorer Views?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /