ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.
C:\WINDOWS>HELP HELP
Gir hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjelpeinformasjon om den kommandoen.
GOTO : HELP IF


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/035.htm
0.062

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

Den Windows-7, oder Windows-8 Testzeitraum kann man verlängern, wie geht das?

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Folder, Directory?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Warum kein FingerWeg mehr sondern ThisIsMyFile?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /