Dette kommandolinje FTYPE - Viser eller endrer filtyper som brukes i filtypetilknytninger. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FTYPE
Viser eller endrer filtyper brukt i filtilknytninger.

FTYPE [filtype[=[åpningsKommandoStr]]]

filtype Angir filtypen som skal undersøkes eller
endres
åpningsKommandoStr Angir hvilken åpningskommando som skal
brukes ved
kjøring av denne filtypen.

Skriv FTYPE uten parametere for å vise hvilke filtyper som har
definerte
åpningskommandostrenger. FTYPE startes med en filtype, og viser
gjeldende åpningskommandostreng for denne filtypen.
Om du bare angir filtype uten noen åpningskommandostreng, vil
FTYPE-
kommandoen slette åpningskommandostrengen for denne filtypen.
Inne i en åpen kommandostreng blir %0 eller %1 erstattet med
filnavnet
som kjøres gjennom tilknytningen. %* gir alle parametere, %2
gir første parameter, %3 den andre parameteren, osv. %~n gir
alle
gjenværende parametere fra og med parameter n, hvor n kan være et
tall
i intervallet fra 2 til 9. Eksempel:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

lar deg starte et Perl-skript på følgende måte:

skript.pl 1 2 3

Du kan eliminere nødvendigheten av å skrive inn utvidelsene med
følgende kommando:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Skriptet vil da startes på følgende måte:

skript 1 2 3C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.

GOTO : HELP HELP
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje FTYPE - Viser eller endrer filtyper som brukes i filtypetilknytninger.

HTTP: ... console/no/034.htm
0.171
19536

What is a phobia?

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Windows Benachrichtigungsbereich Bedeutung?

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 and the Media-Payer 12!

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, how to?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /