Dette kommandolinje ECHO - Viser meldinger, eller slår kommandoekko på eller av. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Viser meldinger, eller aktiverer/deaktiverer kommandoekko

ECHO [ON | OFF]
ECHO [melding]

Skriv ECHO uten parametere for å vise gjeldende ekkoinnstilling.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Avslutter lokal definisjon av miljøendringer i en satsvis fil.
Miljøendringer
som gjøres etter ENDLOCAL, gjelder ikke bare den satsvise filen,
og tidligere
endringer blir ikke gjenopprettet når den satsvise filen
avsluttes.

ENDLOCAL

Hvis kommandoutvidelser er aktiver, får ENDLOCAL følgende
endringer:

Hvis den motsvarende SETLOCAL aktiverte eller deaktiverte
kommandoutvidelser
ved hjelp av de nye ENABLEEXTENSIONS- eller DISABLEEXTENSIONS-
alternativene,
vil aktivert-/deaktiverttilstanden til kommandoutvidelser etter
ENDLOCAL bli
tilbakestilt til tilstanden før den motsvarende SETLOCAL-
kommandoen.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Sletter en eller flere filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn

navn Angir en liste over en eller flere filer eller
mapper.
Jokertegn kan brukes til å slette flere filer.
Hvis en
mappe angis, vil alle filene i mappen bli
slettet.

/P Ber om bekreftelse før hver fil slettes.
/F Sletter skrivebeskyttede filer.
/S Sletter angitte filer i alle undermapper.
/Q Spør ikke om bekreftelse ved bruk av globale
jokertegn.
/A Velger filer som skal slettes, basert på
attributter.
attributter R Skrivebeskyttede filer S Systemfiler
H Skjulte filer A Filer som skal
arkiveres
I ikke innholdsindekserte filer L
Reanalyseringspunkter
- Prefiks som betyr ikke (NOT)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil DEL og ERASE få følgende
endringer:

Resultatet av bryteren /s er byttet om slik at den bare viser
filer som er
slettet, ikke de som ikke ble funnet.
GOTO : HELP EXIT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje ECHO - Viser meldinger, eller slår kommandoekko på eller av.

HTTP: ... console/no/025.htm
0.234
17516

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Bei Win7 ist der Textcursor als schmaler Strich in der Textverarbeitung, wie z.B. WordPad, kann ich das ändern?

 /

What is a pixel?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Warum Desktop.Calendar.Tray.OK für Windows?

 /

Taugt mein Rechner für Vista?

 /