De opdracht tskill - Eindigt een proces. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSKILL /?
Eindigt een proces.

TSKILL processid | processname [/SERVER:servername] [/ID:sessionid | /A] [/V]

 processid           Process ID for the process to be terminated.
 processname         Process name to be terminated.
 /SERVER:servername  Server containing processID (default is current).
                        /ID or /A must be specified when using processname
                        and /SERVER
 /ID:sessionid       End process running under the specified session.
 /A                  End process running under ALL sessions.
 /V                  Display information about actions being performed.
 

tskill wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?

Zet een server op een gecontroleerde manier.


TSSHUTDN [wait_time] [/SERVER:servername] [/REBOOT] [/POWERDOWN]
        [/DELAY:logoffdelay] [/V]

 wait_time           Seconds to wait after user notification before
                     terminating all user sessions (default is 60).
 /SERVER:servername  The server to shut down (default is current).
 /REBOOT             Reboot the server after user sessions are terminated.
 /POWERDOWN          The server will prepare for powering off.
 /DELAY:logoffdelay  Seconds to wait after logging off all connected
                     sessions (default is 30).
 /V                  Display information about actions being performed.
 
 tsshutdn wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\WINDOWS>TYPEPERF /?

Microsoft ® TypePerf.exe (6.0.6000.16386)

Met Typeperf worden prestatiegegevens naar het opdrachtvenster of
een

logboekbestand geschreven. Beëindig Typeperf door op Ctrl+C te
drukken.

Syntaxis:
typeperf { <counter [counter ...]>
| -cf <bestandsnaam>
| -q [object]
| -qx [object]
} [opties]

Parameters:
<counter [counter ...]> De prestatiemeteritems die moeten
worden
gecontroleerd.

Opties:
-? Contextgevoelige Help weergeven.
-f <CSV|TSV|BIN|SQL> De indeling van het
uitvoerbestand. Standaard
is dit CSV.
-cf <bestandsnaam> Een bestand met de
prestatiemeteritems die
moeten worden gecontroleerd, één
per

regel.
-si <[[hh:]mm:]ss> De tijd tussen steekproeven.
Standaard is dit
1 seconde.
-o <bestandsnaam> Het pad van het uitvoerbestand of
de
SQL-database. De standaardwaarde
is

STDOUT.
-q [object] Geïnstalleerde items weergeven
(geen
instanties). Als u items voor één
object wilt
weergeven, dient u de objectnaam,
zoals
Processor, te vermelden.
-qx [object] Geïnstalleerde items met
instanties
weergeven. Als u items voor één
object wilt
weergeven, dient u de objectnaam,
zoals
Processor, weer te geven.
-sc <samples> Het aantal te verzamelen
steekproeven.
Standaard worden steekproeven
genomen totdat
op Ctrl+C wordt gedrukt.
-config <bestandsnaam> Instellingenbestand met
opdrachtopties.
-s <computer_name> De server die moet worden
gecontroleerd als
geen server in het itempad is
opgegeven.
-y Alle antwoorden zonder te vragen
met ja
beantwoorden.

Opmerking:
Item is de volledige naam van een prestatiemeteritem in
de notatie "\\<Computer>\<Object>(<Exemplaar>)\<Item>",
zoals "\\Server1\Processor(0)\% Gebruikerstijd".

Voorbeelden:
typeperf "\Processor(_Total)\% Processor Time"
typeperf -cf counters.txt -si 5 -sc 50 -f TSV -o domain2.tsv
typeperf -qx PhysicalDisk -o counters.txt
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht tskill - Eindigt een proces.

HTTP: ... console/nl/168.htm
0.28
9341

Wie kann ich die Fensterschatten in Windows 10 deaktivieren?

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Turn off animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Verwalten von Layout-Profilen (Windows-Desktops)!

 /

What is a Trial version?

 /

Die Digitale Windows Uhr kann auch dezent am Desktop erscheinen!

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /