NET HELP SERVICES: NET START kan worden gebruikt voor het starten van diensten, met inbegrip van: NET START ALERTER, NET START browser, NET START C ...


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP SERVICES"
... "NET HELP SERVICES" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP SERVICES" commando

Het commando: "NET HELP SERVICES" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP SERVICES"

Natuurlijk! Hier zijn de voorbeelden met wat meer context: Voorbeeld 1: Om de "Browser"-service te starten, gebruikt u de opdracht:

NET START BROWSER

Met deze opdracht activeert u de service “Browser” op uw Windows-besturingssysteem. De dienst "Browser" maakt netwerkdetectie en het delen van bronnen op een lokaal netwerk mogelijk. Voorbeeld 2: Als een servicenaam uit meerdere woorden bestaat, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen. Hier is een voorbeeld van de dienst "DHCP Client":

NET START "DHCP Cliënt"

Met deze opdracht wordt de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-clientservice gestart. DHCP is verantwoordelijk voor het automatisch toewijzen van IP-adressen op een netwerk. Voorbeeld 3: Meer voorbeelden voor het starten van verschillende services:

NET START DHCP CLIËNT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NETLOGON
NET START PLUG AND PLAY
NET START OP AFSTAND ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND OP AFSTAND ACCESS
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Elk van deze commando's start de betreffende dienst en maakt zo bepaalde functies of diensten op uw systeem mogelijk. Deze opdrachten zijn handig wanneer u services op een Windows-besturingssysteem moet beheren. Hier vindt u meer voorbeelden van het gebruik`NET START`: Voorbeeld 4: Bekijk alle gestarte services op de computer

net start

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een lijst weergegeven met alle gestarte services op de lokale computer. Voorbeeld 2: Een specifieke dienst starten

net start "Dienstnaam"

Beschrijving: Hier wordt de service met de naam “servicenaam” gestart. Zorg ervoor dat u de daadwerkelijke naam van de service gebruikt. Voorbeeld 5: Informatie weergeven over een service op afstand

net start \\Computer op afstand

Beschrijving: Met deze opdracht wordt informatie weergegeven over gestarte services op een externe computer met de naam "RemoteComputer". Voorbeeld 6: Informatie over een specifieke dienst weergeven

net start | find "Dienstnaam"

Beschrijving: Hiermee wordt gezocht naar de service met de naam 'Servicenaam' in de lijst met gestarte services. Voorbeeld 7: Een service starten op een externe computer

net start "Dienstnaam" /s \\Computer op afstand

Beschrijving: Met deze opdracht kunt u een service met de naam "service_name" starten op een externe computer. Vervang "RemoteComputer" door de werkelijke naam van de externe computer. Houd er rekening mee dat de exacte servicenamen kunnen variëren, afhankelijk van uw systeemconfiguratie. gebruik`NET START /?`in de opdrachtprompt om de specifieke opties en syntaxisdetails voor uw versie van Windows te controleren. Als u informatie wilt ontvangen over specifieke diensten op het systeem, kunt u ook gebruik maken van de`SC QUERY`-Gebruik commando. Voorbeeld: Bekijk informatie over een specifieke dienst

sc query "Dienstnaam"

Beschrijving: Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie over een specifieke service weergegeven. Vervang "servicenaam" door de daadwerkelijke naam van de service.

"NET HELP SERVICES" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

SERVICES
NET START kan worden gebruikt om services te starten, zoals:

NET START BROWSER
NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE
NET START CLIPBOOK
NET START DHCP CLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NET LOGON
NET START NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
NET START PLUG AND PLAY
NET START REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND REMOTE ACCESS
NET START RPCLOCATOR
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Servicenamen met twee of meer woorden moeten tussen 
aanhalingstekens worden
opgegeven op de opdrachtprompt. Bijvoorbeeld: NET START "NET 
LOGON" start
de Net Logon-service.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP SERVICES" commando

De`NET SERVICES`opdracht op de Windows-opdrachtregel is geen standaard Microsoft-opdracht. Daarom kan ik er geen specifieke informatie over geven. Het kan zijn dat er in de tussentijd wijzigingen of toevoegingen zijn geweest aan het Windows besturingssysteem. Als "NET SERVICES" is geïmplementeerd in een nieuwere versie van Windows of een specifiek softwareproduct, raad ik aan de officiële documentatie of Help te raadplegen (`NET SERVICES /?`of`NET HELP SERVICES`) in de opdrachtprompt voor nauwkeurige en actuele informatie. Voor algemene taken met betrekking tot Windows-services kunt u dat doen`NET START`En`NET STOP`gebruik deze ook om services te starten en te stoppen`SC`(Service Control) voor geavanceerde servicebeheertaken.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP SERVICES - NET START kan worden gebruikt voor het starten van diensten, met inbegrip van: NET START ALERTER, NET START browser, NET START Client Service voor NetWare, NET START Plakboeken, NET START DHCP-client, NET START EventLog, NET START FILE replicatie, ... .

HTTP: ... console/nl/116.htm
0.124
37454
Make the pictures evaluation in the alternative Explorer under Windows! OneDrive cannot connect to Windows! Standby or sleep mode under Windows (11, 10, 8.1, 7)? Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View! Schedule a webpage to open via the command prompt? Customize the font in PowerShell and add more fonts, but how? Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11? Erstellen von Unterlinien in Word auch ohne Text! Per cmd.exe Passwort setzen, welches niemals abläuft, Beispiel! Deactivate / activate the touch screen function with PowerShell!(0)