NET HELP PAUSE: schorst een Windows-service of bron. Pauzeren een dienst voert op 'hold'.


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP PAUSE"
... "NET HELP PAUSE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP PAUSE" commando

Het commando: "NET HELP PAUSE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP PAUSE"

De`NET PAUSE`opdracht wordt gebruikt op de Windows-opdrachtregel om de uitvoering van een netwerkservice of -bron te pauzeren. Hier zijn voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Een specifieke dienst pauzeren

net pause "Dienstnaam"

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de opgegeven netwerkservice met de naam "service_name" onderbroken. Zorg ervoor dat u de daadwerkelijke naam van de service gebruikt. Voorbeeld 2: Alle netwerkdiensten pauzeren

net pause

Beschrijving: Met deze opdracht worden alle actieve netwerkservices op de computer onderbroken. Gebruik deze opdracht met voorzichtigheid, aangezien het pauzeren van alle services de werking van het systeem kan be´nvloeden. Voorbeeld 3: Een printer pauzeren

net pause "Printernaam"

Beschrijving: Hier wordt de opgegeven printer met de naam "Printernaam" gepauzeerd. Zorg ervoor dat u de werkelijke naam van de printer gebruikt. Voorbeeld 4: Een gedeelde map pauzeren

net pause "Naam delen"

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de share met de naam 'sharename' gepauzeerd. Dit kan van toepassing zijn op gedeelde mappen of bronnen. Voorbeeld 5: Een netwerkapparaat pauzeren

net pause "Toestelnaam"

Beschrijving: Hier wordt het opgegeven netwerkapparaat met de naam "apparaatnaam" gepauzeerd. Voorbeeld 6: Een service pauzeren op een externe computer

net pause "Dienstnaam" /s \\Computer op afstand

Beschrijving: Met deze opdracht kunt u een netwerkservice met de naam "service_name" op een externe computer pauzeren. Vervang "RemoteComputer" door de werkelijke naam van de externe computer. Voorbeeld 7: Een dienst pauzeren en informatie bekijken

net pause "Dienstnaam" && net start "Dienstnaam" && net continue "Dienstnaam"

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een service gepauzeerd, vervolgens opnieuw gestart en hervat. Dit kan handig zijn om de reactie van de service op verschillende omstandigheden te controleren. Houd er rekening mee dat de exacte service- of bronnamen kunnen variŰren, afhankelijk van uw systeemconfiguratie. gebruik`NET PAUSE /?`om de specifieke opties en syntaxisdetails voor uw versie van Windows te controleren.

"NET HELP PAUSE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET PAUSE
service

NET PAUSE onderbreekt een service of bron van Windows. Als u een 
service
onderbreekt, wordt deze tijdelijk niet uitgevoerd.

service De service die u wilt onderbreken.
Bijvoorbeeld een van deze services:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm 
weer.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP PAUSE" commando

Bij gebruik van de`NET PAUSE`opdracht in de Windows-opdrachtregel, moet u op de volgende punten letten: 1. Administratieve rechten: - Voor het onderbreken van services zijn doorgaans beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent om toegang te krijgen tot alle benodigde bronnen. 2. Gebruik de juiste syntaxis: - Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt voor de`NET PAUSE`commando te gebruiken. Een onjuiste syntaxis kan tot fouten leiden. Jij kan`NET PAUSE /?`om de specifieke opties en syntaxisdetails te controleren. 3. Operationele impact: - Het pauzeren van een dienst kan invloed hebben op de werking van het systeem of op de diensten die andere applicaties of gebruikers nodig hebben. Gebruik de opdracht met de nodige voorzichtigheid en begrijp de impact op uw systeem. 4. Controleer afhankelijkheden: - Houd er rekening mee dat het pauzeren van een dienst andere afhankelijke diensten kan be´nvloeden. Controleer de afhankelijkheden van de service voordat u deze onderbreekt. 5. Services vereist: - Zorg ervoor dat u geen essentiŰle systeemservices onderbreekt die nodig zijn om het systeem goed te laten functioneren. 6. De actie ongedaan maken: - Bedenk hoe u indien nodig het pauzeren van een service ongedaan kunt maken. gebruik dit`NET CONTINUE`-Commando om het uitvoeren van een onderbroken service te hervatten. 7. Loggen: - Registreer acties zoals het pauzeren van services om wijzigingen bij te houden en toekomstige beoordelingen te bieden. 8. Gebruik in scripts of automatisering: - Als u`NET PAUSE`Controleer bij scripts of automatisering of uw script de juiste controles en logboekregistratie bevat om ongewenste effecten te minimaliseren. 9. Versiecompatibiliteit: - De beschikbaarheid van bepaalde opties en het gedrag van de opdracht kan variŰren afhankelijk van de versie van Windows. Zorg ervoor dat uw opdrachten compatibel zijn met de specifieke versie van het besturingssysteem. 10. Veiligheidsrichtlijnen: - Houd rekening met het beveiligingsbeleid en de vereisten in uw omgeving, vooral wanneer u wijzigingen aanbrengt in services. Door op deze punten te letten, kunt u dat doen`NET PAUSE`-Gebruik commando's veilig en effectief in uw omgeving. Het is belangrijk om u bewust te zijn van de potentiŰle impact en zorgvuldig te plannen voordat u systeemservices onderbreekt.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP PAUSE - schorst een Windows-service of bron. Pauzeren een dienst voert op 'hold'.

HTTP: ... console/nl/114.htm
0.124
20055
Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer windows 11, 10, ...! Can I set up my Windows 11/10 to play DVD's automatically when inserting? Where did my downloads go on Windows 11/10! Sleep Mode can be turn offd directly in Windows 11 / 10! ─ndern Sie die Berechtigungen fŘr Benutzerkonten unter Windows 10/11! Mouse pointer and cursor options open faster on MS Windows 11, 10, ... OS! Windows 10/11 Sounds anpassen, ńndern, aktivieren und Tipps! Create WordPad keyboard shortcuts for Windows 10 and 11! Firefox on the desktop or quick start bar under Windows 10! Automate date entries via the clipboard in QTP!(0)