NET HELP ACCOUNTS: jaarrekening actualiseert de gebruikersaccounts database en wijzigt wachtwoord en logon-eisen voor alle accounts. Wanneer gebrui ...


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP ACCOUNTS"
... "NET HELP ACCOUNTS" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP ACCOUNTS" commando

Het commando: "NET HELP ACCOUNTS" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP ACCOUNTS"

Hier is een eenvoudig voorbeeld van het gebruik ervan`NET ACCOUNTS`opdracht op de Windows-opdrachtregel (`cmd`): Voorbeeld: netwerkaccountinformatie bekijken

NET ACCOUNTS

Resultaat:

Accountopschorting:           De accountvergrendeling is geactiveerd
Maximale wachtwoordleeftijd:     Onbeperkt
Wachtwoordwijziging vereist:  0 dagen
Minimale wachtwoordlengte:     0 Teken
Wachtwoord moet voldoen aan richtlijnen: Ja
Wachtwoordherinneringen:      5 dagen
Lengte van wachtwoord voor late vergrendeling: 0 dagen
Wachtwoord laat vergrendelen:      Onbeperkt

Beschrijving: Dit voorbeeld toont typische netwerkaccountinformatie. In dit geval wordt informatie weergegeven over het wachtwoordbeleid, zoals activering van accountvergrendeling, maximale wachtwoordleeftijd, vereiste frequentie voor wachtwoordwijzigingen en andere beveiligingsinstellingen voor gebruikersaccounts op de lokale computer. Het is belangrijk op te merken dat de weergegeven informatie kan variŽren, afhankelijk van de configuraties en het beveiligingsbeleid op uw systeem. De`NET ACCOUNTS`opdracht retourneert gedetailleerde informatie over het beveiligingsbeleid en de accountinstellingen van het systeem. Het bevel`NET ACCOUNTS`wordt gebruikt om de beleidsinstellingen op de lokale computer in te stellen, zoals: B. Accountbeleid en wachtwoordbeleid. Voorbeeld 1: De maximale wachtwoordduur instellen Met de volgende opdracht wordt de maximale wachtwoordduur ingesteld op 90 dagen:

net accounts /maxpwage 90

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de maximale leeftijd van gebruikerswachtwoorden op de lokale computer ingesteld op 90 dagen. Deze instelling helpt de veiligheid te garanderen door regelmatige wachtwoordupdates af te dwingen. Voorbeeld 2: Forceer gebruiker om uit te loggen wanneer account verloopt of geldige inloguren verlopen Met de volgende opdracht wordt de gebruiker gedwongen uit te loggen wanneer het account verloopt of de geldige inloguren verlopen:

net accounts /forcelogoff 1

Beschrijving: Met deze opdracht worden gebruikers uitgelogd wanneer hun account verloopt of de opgegeven inlogtijden zijn verstreken. Dit draagt ​​bij aan de veiligheid door onbedoelde of ongeautoriseerde inlogsessies te stoppen. Voorbeeld 3: De minimale wachtwoordduur instellen Met de volgende opdracht wordt de minimale wachtwoordduur ingesteld op 60 dagen:

net accounts /minpwage 60

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de minimumleeftijd voor gebruikerswachtwoorden op de lokale computer ingesteld op 60 dagen. Deze instelling voorkomt dat gebruikers hun wachtwoord te vaak wijzigen, waardoor duurzame beveiligingspraktijken worden bevorderd. Voorbeeld 4: Lijst met accountbeleid Met de volgende opdracht worden alle accountbeleidsregels op de lokale computer weergegeven:

net accounts

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een uitgebreide lijst weergegeven van het huidige accountbeleid op het systeem, inclusief wachtwoordbeleid, uitsluitingsdrempels en andere relevante instellingen. Voorbeeld 5: Het maximale aantal mislukte inlogpogingen instellen Met de volgende opdracht wordt het maximale aantal mislukte inlogpogingen ingesteld op 10:

net accounts /maxbadpw 10

Beschrijving: Deze opdracht beperkt het maximale aantal mislukte inlogpogingen dat is toegestaan ​​voor gebruikersaccounts op de lokale computer tot 10. Deze instelling verbetert de beveiliging door het moeilijker te maken voor ongeautoriseerde toegang door herhaalde onjuiste inlogpogingen. Voorbeeld 6: De minimale wachtwoordlengte instellen Met de volgende opdracht wordt de minimale wachtwoordlengte ingesteld op 12 tekens:

net accounts /minpwlen 12

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de minimale lengte van gebruikerswachtwoorden op de lokale computer ingesteld op 12 tekens. Het verhogen van de minimumlengte helpt de beveiliging te versterken door de complexiteit van wachtwoorden te vergroten. Meer opties De opdracht`NET ACCOUNTS`biedt een verscheidenheid aan andere opties die u kunt gebruiken om het accountbeleid aan uw behoeften aan te passen. Zie de documentatie bij de opdracht voor meer informatie over de opties.

"NET HELP ACCOUNTS" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minuten | NO}] [/MINPWLEN:lengte]
[/MAXPWAGE:{dagen | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dagen]
[/UNIQUEPW:aantal] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS werkt de database met gebruikersaccounts bij en 
wijzigt
wachtwoord- en aanmeldingsvereisten voor alle accounts.
Als u NET ACCOUNTS opgeeft zonder opties, worden de huidige 
instellingen
voor wachtwoord- en aanmeldingsbeperkingen en domeininformatie
weergegeven.

Opties die u opgeeft bij NET ACCOUNTS hebben alleen effect als 
aan twee
voorwaarden is voldaan:

- Wachtwoord- en aanmeldingsvereisten hebben alleen effect als
gebruikersaccounts zijn gedefinieerd (met Gebruikersbeheer of 
de
opdracht NET USER).

- De service Net Logon moet actief zijn op alle servers in het
domein waarop aanmeldingen worden gecontroleerd. Net Logon 
wordt
automatisch gestart als Windows wordt gestart.

/FORCELOGOFF:{minuten | NO} Stelt het aantal minuten in dat 
wordt
gewacht voordat een gebruiker 
geforceerd
wordt afgemeld als de account 
verloopt of
de geldige aanmeldingstijden 
verstrijken.
De standaardwaarde NO voorkomt 
geforceerd
afmelden.
/MINPWLEN:lengte Het minimum aantal tekens voor 
wachtwoorden.
Het bereik is 0-14 tekens en de 
standaardwaarde
is 6 tekens.
/MAXPWAGE:{dagen | UNLIMITED} De maximale geldigheid van een 
wachtwoord
in dagen. Geef UNLIMITED op als u 
geen
limiet wilt gebruiken. /MAXPWAGE 
mag niet
lager zijn dan /MINPWAGE. Het 
bereik is
1 - 999 en de standaardwaarde is 90 
dagen.
/MINPWAGE:dagen Het minimum aantal dagen voordat 
een gebruiker
het wachtwoord kan wijzigen. Geef 0 
op als
u geen minimumwaarde wilt opgeven. 
Het bereik
is 0 - 999; de standaardwaarde is 0 
dagen.
/MINPWAGE kan niet hoger zijn dan 
/MAXPWAGE.
/UNIQUEPW:aantal Bepaalt dat de gebruiker het 
opgegeven
aantal keren een uniek nieuw 
wachtwoord
moet opgeven voordat een oud 
wachtwoord
opnieuw wordt opgegeven. De 
maximumwaarde
is 24.
/DOMAIN De bewerking wordt uitgevoerd op 
een
domeincontroller van het huidige 
domein.
Als deze schakeloptie niet wordt 
opgegeven,
wordt de bewerking uitgevoerd op de 
lokale
computer.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm 
weer.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP ACCOUNTS" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de`NET ACCOUNTS`-Gebruik commando: 1. Administratieve rechten: - De uitvoering van`NET ACCOUNTS`vereist beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent om toegang te krijgen tot alle benodigde bronnen. 2. Beveiligingsinstellingen: - Wijzigingen in accountinstellingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de veiligheid van het systeem. Wees voorzichtig en begrijp de gevolgen voordat u wijzigingen aanbrengt. 3. Kennis van parameters: - Begrijp de beschikbare parameters en hun effecten. Een onjuiste configuratie kan tot onverwacht gedrag leiden. 4. Controleer de documentatie: - Raadpleeg de officiŽle documentatie van Microsoft voor de`NET ACCOUNTS`opdracht voor gedetailleerde informatie over beschikbare opties en best practices. 5. Opmerking Windows-versies: - Houd er rekening mee dat de beschikbare opties en hun gedrag kunnen variŽren, afhankelijk van de versie van Windows. Zorg ervoor dat uw opdrachten compatibel zijn met de specifieke versie van het besturingssysteem. 6. Wijzigingen ongedaan maken: - Voordat u wijzigingen aanbrengt, zorg ervoor dat u weet hoe u deze ongedaan kunt maken. Dit is vooral belangrijk om ongewenste effecten te minimaliseren. 7. Controleer de systeemstatus: - Controleer de huidige status van de accountinstellingen voordat u wijzigingen aanbrengt. Hierdoor kunt u de beginstatus kennen en daaropvolgende aanpassingen volgen. 8. Veiligheidsrichtlijnen in acht nemen: - Denk na over het toepasselijke beveiligingsbeleid in uw organisatie. Wijzigingen in accountinstellingen moeten in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften. 9. Back-up maken: - Voordat u grote wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het systeem of noteert u de huidige instellingen. Dit vergemakkelijkt het herstel bij problemen. 10. Gebruik testomgeving: - Breng indien mogelijk wijzigingen aan in een testomgeving om de potentiŽle impact op de productie te minimaliseren en het gedrag te verifiŽren. Door deze overwegingen in gedachten te houden, kunt u dat doen`NET ACCOUNTS`-Gebruik commando's veilig en effectief in uw omgeving.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP ACCOUNTS - jaarrekening actualiseert de gebruikersaccounts database en wijzigt wachtwoord en logon-eisen voor alle accounts. Wanneer gebruikt zonder opties, NET jaarrekening geeft de huidige instellingen voor het wachtwoord, logon beperkingen, en domeinen.

HTTP: ... console/nl/102.htm
0.218
37784

Turn off sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

File and Files?

What is plain text on the PC?

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

What are Register-Tabs?

Was ist Digitale Infrastruktur?(0)