net: syntax van dit commando is: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....


... De voorbeelden voor het commando "net"
... "net" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "net" commando

Het commando: "net" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "net"

NET-voorbeelden met meer gedetailleerde beschrijvingen: Voorbeeld 1: netwerkaccountinformatie bekijken

net ACCOUNTS

Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de accounts en accountinstellingen op de lokale computer. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over accountvergrendelingen, wachtwoordbeleid en accounttypen. Voorbeeld 2: Computereigenschappen bekijken

net COMPUTER

Met deze opdracht krijgt u basisinformatie over de lokale computer, zoals de computernaam, de versie van het besturingssysteem en andere systeemrelevante details. Voorbeeld 3: Netwerkserviceconfiguratie bekijken

net CONFIG

Hiermee kunt u de configuratie-instellingen voor verschillende netwerkdiensten op de computer bekijken. Dit omvat informatie over services zoals server-, werkstation- en andere netwerkservices. Voorbeeld 4: Voortzetting van de dienst na een pauze

net CONTINUE

Na een onderhoudsbeurt met de opdracht`PAUSE`is gepauzeerd, wordt de uitvoering voortgezet`CONTINUE`voortgezet. Dit is handig voor het hervatten van een tijdelijk onderbroken dienst. Voorbeeld 5: gedeelde bestanden en sessies bekijken

net FILE

Deze opdracht retourneert een lijst met gedeelde bestanden en sessies op een server. U kunt informatie krijgen over wie toegang heeft tot welke bestanden. Voorbeeld 6: Toon informatie over groepen

net GROUP

U kunt deze opdracht gebruiken om gedetailleerde informatie te krijgen over de groepen die op de lokale computer aanwezig zijn. Dit kunnen groepslidmaatschappen en andere relevante details zijn. Voorbeeld 7: Algemene hulp voor netwerkopdrachten

net HELP

Deze opdracht geeft u algemene hulp en een lijst met alle beschikbare hulp`net`-Opdrachten en hun korte beschrijvingen. Voorbeeld 8: Netwerkfoutcodes uitleggen

net HELPMSG

Het bevel`HELPMSG`geeft u gedetailleerde uitleg voor netwerkfoutcodes. Dit is handig om de betekenis van foutmeldingen te begrijpen. Voorbeeld 9: Toon informatie over lokale groepen

net LOCALGROUP

U kunt deze opdracht gebruiken om gedetailleerde informatie te krijgen over lokale groepen op de computer, inclusief leden en groepsmachtigingen. Voorbeeld 10: Pauzeer alle actieve services

net PAUSE

Met deze opdracht worden alle actieve services op de computer tijdelijk onderbroken. Houd er rekening mee dat dit de systeemprestaties kan beïnvloeden en dat het raadzaam is hier voorzichtig mee om te gaan.

"net" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Belangrijke informatie, tips voor het "net" commando

Er zijn enkele belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de`net`-Gebruik de opdracht op de Windows-opdrachtregel: 1. Administratieve machtigingen: - Veel`net`-Opdrachten vereisen beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert om toegang te krijgen tot alle benodigde bronnen. 2. Netwerkimplementatie: - Sommige`net`-Opdrachten zijn gericht op het configureren en beheren van netwerkdiensten. Zorg ervoor dat u de impact van uw opdrachten op de netwerkimplementatie begrijpt, vooral wanneer u wijzigingen aanbrengt. 3. Controleer de documentatie: - Controleer de officiële Microsoft-documentatie voor de`net`opdracht voor gedetailleerde informatie over de beschikbare opties en hoe u deze kunt gebruiken. Dit kunt u doen door te typen`net /?`doen in de opdrachtprompt. 4. Netwerkbronmachtigingen: - Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot netwerkbronnen of deze te wijzigen. Dit geldt vooral voor opdrachten die werken met groepen, gebruikersaccounts of shares. 5. Veiligheidsoverwegingen: - Gebruik de`net`- Voer zorgvuldig commando's uit, vooral wanneer u wijzigingen aanbrengt in services, groepen of gebruikersaccounts. Onjuist gebruik kan tot veiligheidsrisico's leiden. 6. Huidige Windows-versie: - Houd er rekening mee dat de beschikbare opties en het gedrag van de`net`opdracht kan variëren afhankelijk van de versie van Windows. Zorg ervoor dat uw opdrachten compatibel zijn met de versie van het besturingssysteem. 7. Wees voorzichtig met opdrachten die van invloed zijn op services: - Opdrachten zoals`net PAUSE`En`net CONTINUE`invloed hebben op de uitvoering van services op het systeem. Gebruik ze met de nodige voorzichtigheid en begrijp de impact op de werking van het systeem. 8. Privacykwesties: - Als u`net`-Gebruik opdrachten die gebruikers- of accountinformatie weergeven en zorg ervoor dat u het privacybeleid en de best practices volgt om gevoelige informatie te beschermen. 9. Servicestatus controleren: - Als u`net`-Gebruik opdrachten die communiceren met services, controleer de huidige status van de service voordat u acties uitvoert om ongewenste effecten te voorkomen. Door deze punten in gedachten te houden, kunt u dat doen`net`-Gebruik opdrachten veilig en effectief op de Windows-opdrachtregel.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht net - syntax van dit commando is: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....

HTTP: ... console/nl/101.htm
0.093
19730

Sterne als Spuren am Desktop!

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

Die neue Einstellungs-App von Windows 11 besser nutzen!

Easy paste text shortcut key examples!

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

Hide icons for chat, search, ... in Windows 11 taskbar?(0)