ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Hulpprogramma voor uitpakken van bestanden Versie
6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Eén of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.

EXPAND [-r] Bron Doel
EXPAND -r Bron [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel

-r Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
-D Lijst met bestanden in bron weergeven.
Bron Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
-F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten
worden
uitgepakt.
Doel Het doelbestand | -pad.
Doel mag een map zijn.
Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet
is opgegeven, moet Doel een map zijn.C:\WINDOWS>FINGER /?

Gegevens weergeven over een gebruiker op een systeem waar de
service Finger
wordt uitgevoerd. De uitvoer hangt af van het externe systeem.

FINGER [-l] [gebruiker]@host [...]

-l Geeft informatie weer in lange-lijstindeling.
gebruiker Geeft de gebruiker aan waarover u gegevens wilt
ontvangen.
Laat de parameter gebruiker weg om gegevens over
alle
gebruikers op de geselecteerde host te ontvangen.
@host Geeft de server aan op het externe systeem over
wiens
gebruikers u informatie wilt ontvangen.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.

GOTO : FSUTIL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht expand - Breidt de uitbreiding van een of meer gecomprimeerde bestanden.

HTTP: ... console/nl/083.htm
0.14
17699

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Multitouch tester for Windows 10!

 /

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 / 8 Metro schließen?

 /

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy / Android?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

So aktivieren Sie die obere Adressleiste des Quad-Explorers unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

How does this touch screen test work on Windows OS?

 /