De opdracht exe2bin - Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat.

   EXE2BIN [drive1:] [path1] input-bestand [[drive2:] [path2] output-bestand]

   input-bestand  geeft u het. EXE-bestand te converteren.
   output-bestand geeft u het binaire bestand aan te maken.


exe2bin wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Hulpprogramma voor uitpakken van bestanden Versie
6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Eén of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.

EXPAND [-r] Bron Doel
EXPAND -r Bron [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel

-r Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
-D Lijst met bestanden in bron weergeven.
Bron Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
-F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten
worden
uitgepakt.
Doel Het doelbestand | -pad.
Doel mag een map zijn.
Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet
is opgegeven, moet Doel een map zijn.C:\WINDOWS>FINGER /?

Gegevens weergeven over een gebruiker op een systeem waar de
service Finger
wordt uitgevoerd. De uitvoer hangt af van het externe systeem.

FINGER [-l] [gebruiker]@host [...]

-l Geeft informatie weer in lange-lijstindeling.
gebruiker Geeft de gebruiker aan waarover u gegevens wilt
ontvangen.
Laat de parameter gebruiker weg om gegevens over
alle
gebruikers op de geselecteerde host te ontvangen.
@host Geeft de server aan op het externe systeem over
wiens
gebruikers u informatie wilt ontvangen.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht exe2bin - Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat.

HTTP: ... console/nl/082.htm
0.405
17134

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /

Network?

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Windows wird vorbereitet- hängt bei Windows 10 Neustart?

 /

Tool zur exakten Ermittlung der CPU-Frequenz unter Windows!

 /

Kann man in Windows-7/10 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /

Was sind Energie-Optionen?

 /

Where is the Send To directory in Windows 10, can I open?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /