ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /DELETE /?
EVENTTRIGGERS /Delete [/S system [/U username [/P [password]]]]
                     /TID id [/TID id1 [...[/TID idn]]]

Beschrijving:
Verwijderen van een evenement Trigger van het systeem door het ID.
 
Parameter Lijst:
   /S      system           geeft u de afstandsbediening systeem
                            om verbinding te
   
   /U      [domain\]user    Specifies the user context under which the
                            command should execute.

   /P      [password]       Specifies the password for the given user
                            context. Prompts for input if omitted.

   /TID    id               Specifies the Event Trigger to be deleted
                            by "Event Trigger ID". The "*" wildcard
                            may be used.

   /?                       Displays this help/usage.

Voorbeelden:
   EVENTTRIGGERS /Delete /?
   EVENTTRIGGERS /Delete /TID 1 /TID 2 /TID 4 /TID 6
   EVENTTRIGGERS /Delete /S system /U domain\user /TID *
   EVENTTRIGGERS /Delete /S system /U username /P password /TID 1

EVENTTRIGGERS wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /QUERY /?

EVENTTRIGGERS /Query [/S system [/U username [/P [password]]]]
                    [/FO format] [/NH] [/V]

Beschrijving:
      Geeft de Trigger Event eigenschappen en instellingen.

Parameter Lijst:
   /S     system           Specifies the remote system to connect to.

   /U     [domain\]user    Specifies the user context under which the
                           command should execute.

   /P     [password]       Specifies the password for the given user
                           context. Prompts for input if omitted.

   /FO    format           Specifies the format in which the output is
                           to be displayed.
                           Valid values: "TABLE", "LIST", "CSV".

   /NH                     Specifies that the "Column Header" should
                           not be displayed in the output.
                           Valid only for TABLE and CSV formats.

   /V                      Specifies that the detailed information
                           should be displayed in the output.

   /?                      Displays this help/usage.

Voorbeelden:
   EVENTTRIGGERS /Query /?
   EVENTTRIGGERS /Query /FO list /V
   EVENTTRIGGERS /Query /FO csv /NH  
   EVENTTRIGGERS /Query /S system /U domain\user /P password /V
   
EVENTTRIGGERS wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat.

   EXE2BIN [drive1:] [path1] input-bestand [[drive2:] [path2] output-bestand]

   input-bestand  geeft u het. EXE-bestand te converteren.
   output-bestand geeft u het binaire bestand aan te maken.


exe2bin wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.

GOTO : EXPAND /?

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/080.htm

0.093

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to (8.1 Home)?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Wie kann man den Ordner winsxs säubern , bzw. verkleinern? Er nimmt viel zu viel Festplattenplatz ein!

 /

Rotieren des Bildes, bzw. Scanns vor PDF Erstellung (Drehen)!

 /

Office 2003 installiert, alles funktioniert in Win-7, aber Outlook 2003 nicht?

 /

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /