arp: Displays en wijzigt het IP-adres van de vertaling tabellen gebruikt door Address Resolution Protocol (ARP).


... De voorbeelden voor het commando "arp"
... "arp" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "arp" commando

Het commando: "arp" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "arp"

Begrepen. Hier zijn voorbeelden daarvan`ARP`Commando in Windows Command Prompt met gedetailleerd commentaar: Voorbeeld 1: ARP-tabel weergeven:

ARP -a

Met deze opdracht wordt de ARP-tabel weergegeven met de toewijzing van IP-adressen aan fysieke MAC-adressen. Informatie zoals het IP-adres en het bijbehorende MAC-adres worden vermeld. Voorbeeld 2: Toon ARP-invoer voor een specifiek IP-adres:

ARP -a 192.168.1.1

Hier wordt de ARP-vermelding voor het specifieke IP-adres 192.168.1.1 weergegeven. Hierdoor kunt u het MAC-adres controleren dat aan dat IP-adres is gekoppeld. Voorbeeld 3: ARP-cache wissen:

ARP -d

Met deze opdracht wordt de volledige ARP-cache gewist. Dit is handig als u ervoor wilt zorgen dat alle vermeldingen worden vernieuwd en bijgewerkte informatie bevatten. Voorbeeld 4: ARP-invoer toevoegen voor een specifiek IP-adres:

ARP -s 192.168.1.2 00-1A-2B-3C-4D-5E

Hier wordt een handmatige ARP-invoer toegevoegd voor het IP-adres 192.168.1.2 met het MAC-adres 00-1A-2B-3C-4D-5E. Dit kan in bepaalde scenario's handig zijn om handmatige toewijzingen te maken. Voorbeeld 5: ARP-gegevens opslaan in een tekstbestand:

ARP -a > ARP-Tafel.txt

Met deze opdracht worden alle ARP-gegevens opgeslagen in een tekstbestand met de naam "ARP-table.txt". Dit kan handig zijn om een ​​momentopname van de ARP-tabel te hebben voor latere analysedoeleinden. Voorbeeld 6: specifieke ARP-vermeldingen opslaan in een tekstbestand:

ARP -a | FIND "192.168.1." > ARP-subnet.txt

Hier worden alleen de ARP-gegevens opgeslagen, de IP-adressen in het subnet "192.168.1." bevatten. Dit kan handig zijn voor het verkrijgen van specifieke informatie over apparaten op het netwerk. De`ARP`opdracht wordt gebruikt om de ARP-tabel te beheren en is handig voor netwerkanalyse en diagnose op een Windows-systeem. Houd er rekening mee dat beheerdersmachtigingen mogelijk vereist zijn om bepaalde acties uit te voeren.

"arp" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Geeft de door Address Resolution Protocol (ARP) gebruikte 
tabellen weer voor
het omzetten van IP-adressen naar fysieke adressen en wijzigt 
deze.

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a Geeft huidige ARP-vermeldingen weer door de 
huidige protocol-
gegevens aan te vragen. Als het inet_addr niet is 
opgegeven,
worden alleen de IP- en fysieke adressen van de 
opgegeven
computer weergegeven. Als meer dan één 
netwerkinterface ARP
gebruikt, worden er vermeldingen weergegeven voor 
elke
ARP-tabel
-g Hetzelfde als -a.
-v Geeft de huidige ARP-vermeldingen in uitgebreide 
modus weer.
Alle ongeldige vermeldingen en vermeldingen op 
het look-back-
interface worden weergegeven.
inet_addr Specificeert een internetadres.
-N if_addr Geeft de ARP-vermeldingen weer voor de 
netwerkinterface
opgegeven door if_addr.
-d Verwijdert de host opgegeven door inet_addr. Als 
u sterretjes
(*) als jokertekens gebruikt, kunt u alle hosts 
verwijderen.
-s Voegt de host toe en associeert het internetadres 
inet_addrn
met het fysieke adres eth_addr. Het fysieke adres 
wordt
weergegeven als 6 hexadecimale bytes gescheiden 
door een
streepje.
eth_addr Specificeert een fysiek adres.
if_addr Indien aanwezig, specificeert dit het 
internetadres van de
interface waarvan de adresomzettingstabel moet 
worden
gewijzigd. Indien niet aanwezig, wordt de eerste 
toepasbare
interface gebruikt.
Voorbeelden:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09
Een statische vermelding toevoegen.

> arp -a
De ARP-tabel weergeven.

Belangrijke informatie, tips voor het "arp" commando

Als je daarmee bezig bent`ARP`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Administratieve rechten: Voor bepaalde ARP-acties, zoals het toevoegen of verwijderen van vermeldingen, zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt opent met beheerdersrechten om toegang te krijgen tot alle functies. 2. Updatevertragingen: Wijzigingen in de ARP-tabel zijn niet onmiddellijk van kracht. Het kan enige tijd duren voordat bijgewerkte informatie in de tabel verschijnt. Als er snelle veranderingen in het netwerk plaatsvinden, kan dit tot tijdelijke onnauwkeurigheden leiden. 3. Gebruik handmatige ARP-invoer voorzichtig: Het handmatig toevoegen van ARP-gegevens moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Onjuiste toewijzingen kunnen tot netwerkproblemen leiden. Zorg ervoor dat u de juiste MAC-adressen en IP-adressen gebruikt. 4. ARP-cache wissen: De volledige ARP-cache wissen met`ARP -d`kan tijdelijke netwerkstoringen veroorzaken omdat nieuw aangevraagde adressen moeten worden opgelost. Gebruik deze opdracht zorgvuldig, vooral in productieomgevingen. 5. Analyse van ARP-afwijkingen: Onregelmatigheden in de ARP-tabel kunnen duiden op netwerkproblemen of aanvallen. ARP-spoofing-aanvallen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat valse MAC-adressen worden gekoppeld aan geldige IP-adressen. Regelmatige monitoring kan dergelijke afwijkingen helpen opsporen. 6. Let op netwerksegmentatie: In grotere netwerken met subnetten kunnen er meerdere ARP-tabellen zijn voor verschillende segmenten. Zorg ervoor dat u de juiste ARP-tabellen voor het specifieke segment controleert. 7. Gebruik de juiste syntaxis: Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt voor de`ARP`commando te gebruiken. Fouten in de opdrachtsyntaxis kunnen tot onverwacht gedrag leiden. In het algemeen is het belangrijk om rekening te houden met de gevolgen van de`ARP`- Begrijp de opdrachten voor netwerkgedrag en gebruik ze verstandig. Als er enige onzekerheid bestaat, kunnen netwerkbeheerders of IT-experts worden geraadpleegd om ervoor te zorgen dat de acties geen negatieve invloed hebben op de netwerkprestaties.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht arp - Displays en wijzigt het IP-adres van de vertaling tabellen gebruikt door Address Resolution Protocol (ARP).

HTTP: ... console/nl/073.htm
0.109
21366

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

Can I set a timer, stopwatch or alarm in Windows 11?

Kann ich das Herunterfahren von Windows 11 erzwingen?

Windows 11 sometimes appears in different languages, why?

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

How big is MS Windows 11 OS after installation?(0)