XCOPY: Bestanden en mapstructuren kopiŽren.


... De voorbeelden voor het commando "XCOPY"
... "XCOPY" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "XCOPY" commando

Het commando: "XCOPY" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "XCOPY"

De`XCOPY`opdracht in Windows Command Prompt wordt gebruikt om bestanden en mappen van een bronlocatie naar een doellocatie te kopiŽren. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: Eenvoudig bestanden kopiŽren:

XCOPY C:\bron\bestand.txt D:\Doel\

Beschrijving: In dit voorbeeld wordt het bestand "file.txt" gekopieerd van de bronlocatie`C:\bron\`in de map`D:\Doel\`gekopieerd. Voorbeeld 2: bestanden en submappen kopiŽren met recursieve kopie:

XCOPY C:\bron\*.* D:\Doel\ /S /E

Beschrijving: Alle bestanden en submappen van`C:\bron\`in de map`D:\Doel\`gekopieerd. De opties`/S`En`/E`zorg ervoor dat submappen en lege submappen ook worden gekopieerd. Opmerkingen: 1.`XCOPY`biedt veel opties en schakelaars voor verschillende kopieerscenario's. Jij kan`XCOPY /?`om een ​​lijst met beschikbare opties weer te geven. 2. Als u een map wilt kopiŽren, kunt u dat doen`XCOPY`met de optie`/I`om aan te geven dat de doellocatie een map is.

XCOPY C:\bron\ D:\Doel\ /I

3.`XCOPY`ondersteunt ook het kopiŽren van bestanden op basis van specifieke criteria zoals bestandsdatum of bestandsgrootte.

XCOPY C:\bron\*.txt D:\Doel\ /D:01-01-2023

Alleen tekstbestanden die na 1 januari 2023 zijn gewijzigd, worden hierheen gekopieerd. Voorbeeld 3: Gebruik in een batchscript:

@ECHO OFF
XCOPY C:\bron\*.* D:\Doel\ /S /E
REM Rest van Batch-scripts

Beschrijving: Hier is het`XCOPY`gebruikt in een batchscript om bestanden en mappen te kopiŽren. Voorbeeld 4: Interactief kopiŽren met bevestigingen:

XCOPY C:\bron\*.* D:\Doel\ /S /E /P

Beschrijving: Door de optie toe te voegen`/P`wordt`XCOPY`Vraag de gebruiker om bevestigingen voor elk item dat moet worden gekopieerd. Het is belangrijk om in acht te nemen dat`XCOPY`een krachtige manier biedt om bestanden en mappen te kopiŽren, en dat het exacte gebruik ervan afhangt van de specifieke behoeften van de kopieerbewerking.

"XCOPY" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bestanden en mapstructuren kopiŽren.

Opmerking: Xcopy wordt niet meer ondersteund, gebruik in plaats 
hiervan
Robocopy.

XCOPY bron [doel] [/A | /M] [/D[:datum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] 
[/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
[/EXCLUDE:bestand1[+bestand2][+bestand3]...]

bron Te kopiŽren bestand(en).
doel Plaats en/of naam van de nieuwe bestanden.
/A Kopieert bestanden waarvan het archiveringskenmerk 
is
ingesteld, het kenmerk wordt niet gewijzigd.
/M Kopieert bestanden waarvan het archiveringskenmerk 
is
ingesteld, het archiveringskenmerk wordt 
uitgeschakeld.
/D:d-m-j Kopieert bestanden die op of na de opgegeven datum 
zijn
gewijzigd. Als u geen datum opgeeft, worden alleen 
bestanden
gekopieerd waarvan de brontijd nieuwer is dan de 
doeltijd.
/EXCLUDE:bestand1[+bestand2][+bestand3]...
Bepaalt een lijst met bestanden die tekenreeksen 
bevatten. Elke
tekenreeks dient op een aparte regel in het 
bestand te staan.
Als een van de tekenreeksen overeenkomt met een 
deel van het
absolute pad van het te kopiŽren bestand, zal dit 
bestand niet
worden gekopieerd. Bijvoorbeeld: het opgeven van 
een tekenreeks
als \obj\ of .obj zal alle bestanden uitsluiten 
die
respectievelijk onder de map obj liggen of alle 
bestanden met
de extensie .obj.
/P Vraagt om bevestiging voordat een doelbestand 
wordt gemaakt.
/S Kopieert mappen en submappen als deze niet leeg 
zijn.
/E Kopieert mappen en submappen, zelfs als deze leeg 
zijn.
Gelijk aan /S /E. Kan worden gebruikt om /T aan te 
passen.
/V Controleert de grootte van elk nieuw bestand.
/W Vraagt u een toets in te drukken voordat het 
kopiŽren begint.
/C Kopieert zelfs wanneer er zich fouten voordoen.
/I Neemt aan dat doel een map is als doel niet 
bestaat
en er meer dan ťťn bestand wordt gekopieerd.
/Q Bestandnamen worden tijdens het kopiŽren niet 
weergegeven.
/F Geeft volledige bron- en doelbestandsnamen weer 
tijdens
het kopiŽren.
/L Geeft de te kopiŽren bestanden weer.
/G Hiermee kunnen versleutelde bestanden worden 
gekopieerd naar
locaties die geen versleuteling ondersteunen.
/H Kopieert ook verborgen en systeembestanden.
/R Overschrijft alleen-lezenbestanden.
/T Maakt een mapstructuur maar kopieert geen 
bestanden.
Exclusief lege mappen of submappen. Met /T /E 
worden
lege mappen en submappen meegenomen.
/U Kopieert alleen bestanden die al bestaan in de 
doelmap.
/K Behoudt kenmerken. Gewoon Xcopy wist alleen-
lezenkenmerk.
/N Kopieert met de gegenereerde korte namen.
/O Kopieert eigendom van bestanden en ACL-gegevens.
/X Kopieert bestandscontrole-instellingen (impliceert 
/O).
/Y Onderdrukt het vragen om bevestiging bij het 
overschrijven
van een bestaand doelbestand.
/-Y Vraagt om bevestiging bij het overschrijven van 
een bestaand
doelbestand.
/Z Kopieert netwerkbestanden in herstartbare modus.
/B Kopieert de symbolische koppeling in plaats van 
het doel van de
koppeling.

De schakeloptie /Y kan vooraf worden ingesteld in 
omgevingsvariabele COPYCMD.
Dit kan worden opgeheven door /-Y te typen op de opdrachtregel.

Belangrijke informatie, tips voor het "XCOPY" commando

Bij gebruik van de`XCOPY`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er enkele belangrijke aspecten waar u rekening mee moet houden: 1. Opties en schakelaars: `XCOPY`biedt een verscheidenheid aan opties en schakelaars die verschillende kopieerscenario's ondersteunen. Jij kan`XCOPY /?`om een ​​helpscherm weer te geven met de beschikbare opties. 2. Padinformatie: De bron- en bestemmingsinformatie in`XCOPY`moeten de juiste paden zijn. Zorg ervoor dat u de paden tussen aanhalingstekens plaatst, vooral als ze spaties bevatten.

XCOPY "C:\bron\*" "D:\Doel\" /S /E

3. Recursieve kopie: Als u bestanden en submappen wilt kopiŽren, gebruikt u de opties`/S`(Inclusief submappen) en`/E`(inclusief lege submappen).

XCOPY C:\bron\*.* D:\Doel\ /S /E

4. Affirmaties: Gebruik de optie`/P`als u vůůr elk kopieerproces een bevestiging wilt ontvangen.

XCOPY C:\bron\*.* D:\Doel\ /P

5. Bestanden kopiŽren op basis van criteria: `XCOPY`staat toe dat bestanden worden gekopieerd op basis van specifieke criteria zoals bestandsdatum of bestandsgrootte.

XCOPY C:\bron\*.txt D:\Doel\ /D:01-01-2023

Alleen tekstbestanden die na 1 januari 2023 zijn gewijzigd, worden hierheen gekopieerd. 6. Gebruik in batchscripts: `XCOPY`vaak gebruikt in batchscripts om bestanden en mappen te kopiŽren. Zorg ervoor dat het batchscript in de juiste omgeving wordt uitgevoerd.

@ECHO OFF
XCOPY C:\bron\*.* D:\Doel\ /S /E
REM Rest van Batch-scripts

7. Machtigingen: Zorg ervoor dat de gebruiker die de`XCOPY`command executes heeft de vereiste machtigingen voor de bron- en doelmappen. 8. Bestandsconflicten: Als er al bestanden met dezelfde naam in de doelmap bestaan, kan`XCOPY`verschillend reageren, afhankelijk van de opties die u kiest. Standaard wordt u gevraagd wanneer er bestandsconflicten optreden.

XCOPY C:\bron\*.* D:\Doel\ /S /E /Y

Hier is de optie`/Y`gebruikt om alle vragen te onderdrukken. Het is belangrijk dat u de specifieke behoeften van uw kopieeroperatie en de`XCOPY`-Pas de opties dienovereenkomstig aan. Houd er ook rekening mee dat er alternatieve methoden zijn om bestanden in de Windows-omgeving te kopiŽren, zoals`COPY`,`ROBOCOPY`En`COPY-ITEM`in PowerShell.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht XCOPY - Bestanden en mapstructuren kopiŽren.

HTTP: ... console/nl/071.htm
0.093
12980

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

Verwenden Sie Office Dokument Filter, optional auch Bilder!

MenŁpunkt Extras, Netz, Netzlaufwerk trennen!

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

The Desktop Classic Analog Watch!

MenŁpunkt Extras, Netz, Netzlaufwerk trennen!(0)