ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.
GOTO : HELP TREE


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/063.htm
0.093

Was sind Aufwärts,- oder Abwärtstasten Tasten unter Windows?

 /

Remote Desktop Zugriff auf lokale Ordner erlauben unter Windows 10/8.1/7!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

WinPing für komfortables Pingen unter Windows 10, 8.1, 7   .

 /