ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.
GOTO : HELP TREE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/063.htm

0.03

Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern?

 /

Unterschied zwischen Plotter und Drucker?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /