ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.C:\WINDOWS>HELP REM
Commentaar opnemen in een batchbestand of in het bestand
CONFIG.SYS.

REM [commentaar]
GOTO : HELP REN

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/051.htm

0.077

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Hat Q-DIR einen einzigen Baum (Tree-View), der für alle Fenster verwendet werden kann?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Wie kann ich die Win 8 und 8.1 Systemsteuerung ans Windows 8 Startmenü anheften?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /