De opdracht PUSHD - De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

pad Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw
gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht PUSHD - De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen.

HTTP: ... console/nl/050.htm
0.108
14327

Can I customize the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Den Windows-10 Computerschutz ändern, um Systemänderungen rückgängig zu machen?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Im Windows-7 Netzwerk einzelne Dateien und Ordner verstecken, oder freigeben?

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /