ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

pad Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw
gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.
GOTO : HELP REM


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/nl/050.htm
0.046

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Fehlermeldung kein Scanner angeschlossen Windows 10?

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Kann ich SmartScreen aktivieren und deaktivieren?

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /