De opdracht PUSHD - De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

pad Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw
gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht PUSHD - De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen.

HTTP: ... console/nl/050.htm
0.14
14327

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Wallpaper bei TeamViewer Verbindung anzeigen?

 /

Modify Auto-Play settings in Windows 10, (enable turn off)!

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Wie kann ich per Befehlszeile das Programm minimiert zu starten?

 /

Wo finde ich in Windows-8 (8.1, 10) den temporären Ordner für die zu brennenden DVD oder CD Dateien?

 /