De opdracht PRINT - Een tekstbestand afdrukken. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PRINT
Een tekstbestand afdrukken.

PRINT [/D:apparaat] [[station:][pad]bestandsnaam[...]]

/D:apparaat Een afdrukapparaat.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
De opdrachtprompt cmd.exe wijzigen.

PROMPT [tekst]

tekst Bepaalt een nieuwe prompt.

De prompt kan uit gewone tekens en uit de volgende codes bestaan:

$A & (en-teken)
$B | (sluissymbool)
$C ( (Haakje openen)
$D Huidige datum
$E Escape-teken (ASCII-code 27)
$F ) (Haakje sluiten)
$G > ('groter dan'-teken)
$H Backspace (wist voorgaand teken)
$L < ('kleiner dan'-teken)
$N Huidig station
$P Huidig station en pad
$Q = ('is gelijk'-teken)
$S (spatie)
$T Huidige tijd
$V Windows-versienummer
$_ Naar begin volgende regel
$$ $ (dollarteken)

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de opdracht
PROMPT de volgende extra indelingstekens:

$+ nul of meer plustekens (+), afhankelijk van de diepte van
de
PUSHD-mapstack. Een teken voor elk niveau dat wordt
gepushed.

$M Geeft de externe naam weer die is gekoppeld aan de huidige
stationsletter of de lege tekenreeks als het huidige
station
geen netwerkstation is.C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

pad Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw
gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.
GOTO : HELP RD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht PRINT - Een tekstbestand afdrukken.

HTTP: ... console/nl/048.htm
0.171
10844

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Sleep Mode can be disabled directly in Windows 10!

 /

Kann ich alle Listen und Ordnerinhalte aus der Explorer Ansicht drucken?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /