ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
De volumenaam van een schijf maken, wijzigen of verwijderen

LABEL [station:][naam]
LABEL [/MP] [volume] [naam]

station: Geeft de stationsletter van een station aan.
naam Geeft de naam van het volume aan.
/MP Geeft aan dat het volume moet worden behandeld
als
koppelpunt of als volumenaam.
volume Geeft het koppelpunt, de volumenaam of
stationsletter
(gevolgd door een dubbele punt) aan. Als de
volumenaam
is opgegeven, is de optie /MP niet nodig.C:\WINDOWS>HELP MD
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.
GOTO : HELP MODE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht LABEL - De volumenaam van een schijf instellen, wijzigen of verwijderen.

HTTP: ... console/nl/039.htm
0.233
17662

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /

Die einfache Dateifreigabe in Windows deaktivieren?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

The category Test Tools for Windows on Software OK!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

What is an internet platform?

 /