ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
De volumenaam van een schijf maken, wijzigen of verwijderen

LABEL [station:][naam]
LABEL [/MP] [volume] [naam]

station: Geeft de stationsletter van een station aan.
naam Geeft de naam van het volume aan.
/MP Geeft aan dat het volume moet worden behandeld
als
koppelpunt of als volumenaam.
volume Geeft het koppelpunt, de volumenaam of
stationsletter
(gevolgd door een dubbele punt) aan. Als de
volumenaam
is opgegeven, is de optie /MP niet nodig.C:\WINDOWS>HELP MD
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.
GOTO : HELP MODE


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/nl/039.htm
0.062

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /