FINDSTR: Naar tekenreeksen in bestanden zoeken.


... De voorbeelden voor het commando "FINDSTR"
... "FINDSTR" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "FINDSTR" commando

Het commando: "FINDSTR" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "FINDSTR"

De`FINDSTR`opdracht in de Windows-opdrachtprompt is een krachtiger alternatief voor`FIND`. Het biedt geavanceerde functies en ondersteunt reguliere expressies. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: Eenvoudig zoeken naar tekst:

FINDSTR "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar de tekst "Zoekterm" in het bestand "File.txt" en drukt alle regels af die de string bevatten. Voorbeeld 2: Hoofdlettergevoeligheid negeren:

FINDSTR /I "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Negeert hoofdlettergevoeligheid bij het zoeken naar "zoekterm" in het bestand "File.txt". Voorbeeld 3: Reguliere expressies gebruiken:

FINDSTR /R "^begin van de lijn" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar regels in "File.txt" die beginnen met "begin van regel" met behulp van reguliere expressies (`/R`) worden gebruikt. Voorbeeld 4: Zoeken naar een string en zijn omgeving:

FINDSTR /C:"zoekterm" /C:"andere_tekenreeks" /B /E bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar de tekenreeks "SearchKey" of "OtherString" aan het begin (/B) of einde (/E) van regels in "File.txt". Voorbeeld 5: Zoek naar meerdere tekenreeksen met behulp van reguliere expressies:

FINDSTR /R "Patroon1.*Patroon2" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar regels in "File.txt" die zowel "Pattern1" als "Pattern2" bevatten. Voorbeeld 6: Zoek naar een string in alle submappen:

FINDSTR /S "zoekterm" C:\map\*

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in alle bestanden in de opgegeven map en de submappen ervan. Voorbeeld 7: Een string zoeken en het regelnummer weergeven:

FINDSTR /N "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in "File.txt" en geeft de regelnummers van de gevonden regels weer. Voorbeeld 8: Bepaalde tekenreeksen uitsluiten:

FINDSTR /V "Uitgesloten_string" bestand.txt

Beschrijving: Geeft alleen de regels in File.txt weer die niet de tekenreeks ExcludedString bevatten. Voorbeeld 9: Zoek naar een string met een specifieke tekenlengte:

FINDSTR /R "^.{5}$" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar regels in "File.txt" met precies vijf tekens. Voorbeeld 10: Rijen met overeenkomsten en omgeving weergeven:

FINDSTR /C:"zoekterm" /B /E /A:3 bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar de string "Zoekterm" aan het begin (/B) of einde (/E) van regels in "File.txt" en geeft daarnaast drie regels met omgeving weer (voor en na de wedstrijd). Het is belangrijk om in acht te nemen dat`FINDSTR`biedt meer mogelijkheden dan`FIND`, vooral het gebruik van reguliere expressies. De exacte mogelijkheden kunt u bekijken via`FINDSTR /?`worden aangeroepen via de opdrachtprompt.

"FINDSTR" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zoeken naar tekenreeksen in bestanden.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] 
[/P]
[/F:bestand] [/C:tekenreeks] [/G:bestand] [/D:maplijst]
[/A:kleurkenmerken] [/OFF[LINE]] [tekenreeksen]
[[station:][pad]bestandsnaam[ ...]]

/B Vindt patroon als dit aan het begin van een 
regel staat.
/E Vindt patroon als dit aan het einde van een 
regel staat.
/L Gebruikt zoekreeks letterlijk.
/R Gebruikt zoekreeks als gewone uitdrukking.
/S Zoekt naar overeenkomende bestanden in de 
actieve map en
alle submappen.
/I Tijdens de zoekopdracht wordt geen onderscheid 
gemaakt
tussen kleine letters en hoofdletters.
/X Geeft regels weer die precies overeenkomen.
/V Geeft alleen regels weer waarin de tekenreeks 
niet voorkomt.
/N Geeft het regelnummer weer voor elke 
overeenkomende regel.
/M Geeft alleen de bestandsnaam weer als de 
tekenreeks in een
bestand voorkomt.
/O Geeft tekenmarge weer voor elke overeenkomende 
regel.
/P Slaat bestanden met niet-afdrukbare tekens over.
/OFF[LINE] Slaat bestanden met ingeschakeld off-linekenmerk 
niet over.
/A:attr Geeft kleurkenmerk weer met twee hexadecimale 
cijfers.
Zie color /?
/F:bestand Leest bestandslijst van het opgegeven bestand
(/ staat voor console).
/C:tekenreeks De opgegeven tekenreeks wordt als één 
letterlijke zoekreeks
gebruikt.
/G:bestand Haalt zoekreeks uit het opgegeven bestand
(/ staat voor console).
/D:dir Zoeken in een door puntkomma's gescheiden lijst 
van mappen
tekenreeksen Tekst waarnaar gezocht moet worden.
[station:][pad]bestandsnaam
Geeft te doorzoeken bestand(en) aan.

Gebruik spaties om meerdere zoektekenreeksen te scheiden tenzij 
de
schakeloptie /C wordt gebruikt voor het argument. Bijvoorbeeld:
'FINDSTR "hallo allemaal" x.y' zoekt naar "hallo" of "allemaal" 
in
bestand x.y. 'FINDSTR /C:"hallo allemaal" x.y' zoekt naar "hallo 
allemaal"
in bestand x.y.

Referentie voor gewone uitdrukkingen:
. Jokerteken: elk teken
* Herhalen: nul of meer gevallen van vorig teken of 
klasse
^ Regelpositie: begin van regel
$ Regelpositie: einde van regel
[class] Tekenklasse: elk teken in set
[^class] Tegengestelde klasse: elk teken niet in set
[x-y] Bereik: elk teken binnen het opgegeven bereik
\x Escape: letterlijk gebruik van metateken x
\<xyz Woordpositie: begin van woord
xyz\> Woordpositie: einde van woord


Raadpleeg voor meer gegevens over het gebruik van gewone 
uitdrukkingen
met FINDSTR de online Opdrachtreferentie.

Belangrijke informatie, tips voor het "FINDSTR" commando

Bij gebruik van de`FINDSTR`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Hoofdlettergevoelig: De standaardinstelling is zoeken op`FINDSTR`hoofdlettergevoelig, wat betekent dat er rekening wordt gehouden met hoofdletters en kleine letters. Als u een hoofdletterongevoelige zoekopdracht wilt uitvoeren, voegt u de optie toe`/I`toegevoegd.

FINDSTR /I "zoekterm" bestand.txt

2. Reguliere expressies: `FINDSTR`ondersteunt het gebruik van reguliere expressies (`/R`), waardoor uitgebreide zoekopties mogelijk zijn. U kunt reguliere expressies gebruiken om complexere zoekpatronen te maken.

FINDSTR /R "Patroon.*zoekterm" bestand.txt

3. Talrijke opties: `FINDSTR`heeft veel opties en schakelaars om het zoeken te besturen. Deze omvatten opties voor het weergeven van regelnummers (`/N`), waarbij hoofdlettergevoeligheid wordt genegeerd (`/I`), zoeken naar hele woorden (`/W`), waarbij het aantal gevonden regels wordt weergegeven (`/C`), en nog veel meer.

FINDSTR /N /I /W "zoekterm" bestand.txt

4. Bestandstypen en binaire bestanden: `FINDSTR`is standaard bedoeld voor het zoeken naar tekstbestanden. Als u op zoek bent naar binaire bestanden of door specifieke bestandstypen wilt bladeren, moet u de optie gebruiken`/P`gebruik.

FINDSTR /P /I "zoekterm" binair bestand.bin

5. Omgevingsvariabelen: Dat kan`FINDSTR`Gebruik het in combinatie met omgevingsvariabelen om dynamische zoekopdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld:

SET zoekterm=Voorbeeld
FINDSTR /I "%zoekterm%" bestand.txt

6. Meerdere zoekopdrachten: Dat kan`FINDSTR`Gebruik deze optie om naar meerdere tekenreeksen tegelijk te zoeken door er meerdere te typen`/C:"zoekterm"`-Geef opties op.

FINDSTR /C:"Uitdrukking1" /C:"Uitdrukking2" bestand.txt

7. Uitvoer omleiden: Hetzelfde als`FIND`kun je de uitvoer krijgen van`FINDSTR`omleiden naar een bestand.

FINDSTR "zoekterm" bestand.txt > gevonden_rijen.txt

8. Afsluitcode: Vergelijkbaar met`FIND`geeft`FINDSTR`retourneert een exitcode. Een exitcode van 0 betekent dat de zoekterm is gevonden, terwijl een exitcode van 1 betekent dat de zoekterm niet is gevonden.

FINDSTR "zoekterm" bestand.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO De zoekterm is niet gevonden.
) ELSE (
    ECHO De zoekterm is gevonden.
)

Het is belangrijk om de uitgebreide opties en kenmerken van te waarderen`FINDSTR`om te overwegen en ervoor te zorgen dat u de juiste opties gebruikt voor uw specifieke zoekbehoeften. U kunt de volledige lijst met opties en hulp bekijken door te typen`FINDSTR /?`kom in de opdrachtprompt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht FINDSTR - Naar tekenreeksen in bestanden zoeken.

HTTP: ... console/nl/031.htm
0.078
13290

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

Why is the AMD processor always behind INTEL?

Überwachen der GPU Nutzung im Windows Task-Manager, kann man das?

Help Windows 11 and 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

Was ist ein Bootmanager?

Die versteckten Dateien und Ordner werden nicht angezeigen, warum?(0)