FIND: Naar een tekenreeks in een bestand of bestanden zoeken.


... De voorbeelden voor het commando "FIND"
... "FIND" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "FIND" commando

Het commando: "FIND" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "FIND"

De`FIND`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om naar een tekenreeks in tekstbestanden te zoeken. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: Eenvoudig zoeken naar tekst:

FIND "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar de tekst "Zoekterm" in het bestand "File.txt" en drukt alle regels af die de string bevatten. Voorbeeld 2: Hoofdlettergevoeligheid negeren:

FIND /I "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Negeert hoofdlettergevoeligheid bij het zoeken naar "zoekterm" in het bestand "File.txt". Voorbeeld 3: Zoek regels met een specifiek aantal tekens:

FIND /C "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Telt het aantal regels in "File.txt" dat de zoekterm bevat en drukt het aantal af. Voorbeeld 4: Weergave van regelnummers:

FIND /N "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in "File.txt" en geeft de regelnummers van de gevonden regels weer. Voorbeeld 5: Zoeken in alle bestanden in een map:

FIND "zoekterm" C:\map\*

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in alle bestanden in de opgegeven directory en drukt de regels af die de string bevatten. Voorbeeld 6: Zoek alle tekstbestanden in een map:

FIND "zoekterm" C:\map\*.txt

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in alle tekstbestanden in de opgegeven directory en drukt de regels af die de string bevatten. Voorbeeld 7: Uitvoer omleiden naar een afzonderlijk bestand:

FIND "zoekterm" bestand.txt > gevonden_rijen.txt

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in "File.txt" en stuurt de gevonden uitvoer door naar het bestand "FoundLines.txt". Voorbeeld 8: Reguliere expressies gebruiken:

FIND /R "^[0-9]" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar regels in "File.txt" die beginnen met een cijfer met behulp van reguliere expressies (`/R`) worden gebruikt. Voorbeeld 9: Omliggende lijnen weergeven:

FIND "zoekterm" bestand.txt /C

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in "File.txt" en geeft de omringende regels weer (met context). Voorbeeld 10: Toon alleen rijen zonder treffers:

FIND /V "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Geeft alleen de regels in "File.txt" weer die de zoekterm niet bevatten. Het is belangrijk op te merken dat de`FIND`opdracht in de opdrachtprompt biedt basiszoekfunctionaliteit, maar voor complexere taken of het verwerken van grotere hoeveelheden gegevens zijn geavanceerdere tools of scripttalen zoals PowerShell mogelijk beter geschikt.

"FIND" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Naar een tekenreeks zoeken in één of meer bestanden.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "reeks"
[[station:][pad]bestandsnaam[ ...]]

/V Geeft alle regels weer waarin de opgegeven 
tekenreeks NIET
voorkomt.
/C Geeft alleen het aantal regels weer waarin de 
tekenreeks
voorkomt.
/N Geeft de regelnummers weer bij de weergegeven 
regels.
/I Geeft aan dat bij het zoeken niet moet worden gelet 
op
hoofdletters en kleine letters.
/OFF[LINE] Slaat bestanden met ingeschakeld off-linekenmerk 
niet over.
"reeks" De te zoeken tekenreeks.
[station:][pad]bestandsnaam
De te doorzoeken bestand(en).

Als er geen padnaam is opgegeven, zoekt FIND naar de tekst die na 
de prompt is
getypt of die is doorgesluisd vanuit een andere opdracht.

Belangrijke informatie, tips voor het "FIND" commando

Bij gebruik van de`FIND`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Hoofdlettergevoelig: De standaardinstelling is zoeken op`FIND`hoofdlettergevoelig, wat betekent dat er rekening wordt gehouden met hoofdletters en kleine letters. Als u een hoofdletterongevoelige zoekopdracht wilt uitvoeren, voegt u de optie toe`/I`toegevoegd.

FIND /I "zoekterm" bestand.txt

2. Afsluitcode: `FIND`retourneert een exitcode die het zoeksucces aangeeft. Een exitcode van 0 betekent dat de zoekterm is gevonden, terwijl een exitcode van 1 betekent dat de zoekterm niet is gevonden.

FIND "zoekterm" bestand.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO De zoekterm is niet gevonden.
) ELSE (
    ECHO De zoekterm is gevonden.
)

3. Uitvoer omleiden: U kunt de uitvoer omleiden van`FIND`omleiden naar een bestand om de gevonden resultaten op te slaan.

FIND "zoekterm" bestand.txt > gevonden_rijen.txt

4. Reguliere expressies: Dat kan`FIND`met reguliere expressies door de optie te gebruiken`/R`toevoegen.

FIND /R "^[0-9]" bestand.txt

5. Zoeken in meerdere bestanden: Dat kan`FIND`om in meerdere bestanden te zoeken met behulp van een jokerteken (`*`) gebruik.

FIND "zoekterm" C:\map\*

6. Gebruik van`/C`voor omringende lijnen: De optie`/C`toont de omringende lijnen (met context) om de context van de gevonden string te zien.

FIND "zoekterm" bestand.txt /C

7. Zoek naar strings met spaties: Als de zoekterm spaties bevat, moet u de string tussen aanhalingstekens plaatsen.

FIND "Zoekterm met spaties" bestand.txt

8. Zoek naar een string die begint met een schuine streep (/): Als de zoekterm begint met een schuine streep (/), voeg dan een escape-teken (\) toe vóór de schuine streep.

FIND "\/zoekterm" bestand.txt

Het is belangrijk om in acht te nemen dat`FIND`is een eenvoudige en eenvoudige zoekfunctie in de Windows-opdrachtprompt. Voor geavanceerdere zoekbehoeften of het verwerken van grote hoeveelheden gegevens kunnen meer gespecialiseerde tools of scripttalen zoals PowerShell beter geschikt zijn.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht FIND - Naar een tekenreeks in een bestand of bestanden zoeken.

HTTP: ... console/nl/030.htm
0.124
15581

Window shake and minimize under Windows 11!

Recycle-Bin, delete with and without confirmation on Windows 11!

This file can not be deleted!

Start the old date-time dialog under Windows 11!

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

Install Windows 11 on FAT or FAT32, is that possible?(0)