ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.046

Ich habe Probleme mit Aero in Windows 7, wie kann ich diese beheben lassen?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Button für Neue Tab, alle Tabs bis auf aktuelles Schließen, alle Tabs Schließen und aktuelles Tab Schließen?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Was ist besser herunterfahren, oder Standbymodus?

 /