Komento tracert - tracert ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.156
6767

Ein zweites Laufwerk im neuem Fenster öffnen (Ordnergröße)?

 /

Change Home Folder on Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /

External hard disk standby turn off Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Wie kann ich Windows Sieben ohne Produkt Key installieren?

 /

How to change the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Save icon layout and restore it.

 /