ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/fi/165.htm
0.109

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Desktop Ordner von allen Benutzern unter Windows 10 finden?

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Can I customize user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

Den Dateimanager Titel in der Titelleiste ändern (Q-Dir)?

 /

Kann ich auch bei Windows 7 mehrere Benutzerkonten haben?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /