ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.155
6767

Windows 10 UAC activate modify!

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

Bei Windows-7 Datei Zeitstempel ändern?

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /

The desktop note is transparent I can barely see the font, why?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

The accurate determination of the CPU frequency, exactly!

 /