ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/fi/164.htm
0.171
6982

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Search for a lock screen preventer is not necessary!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Was macht Reboot sofort einleiten im File Unlocker?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

Was ist eine Ausschlussliste?

 /

Ist mein Windows 10 aktuell?

 /

Open a new tab in the Quad-Explorer from the Explorer (same instance)!

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 10?

 /