net: syntaksi tämä komento on: | Tietokone | Config | JATKA | FILE | RYHMÄ | Ohje .....


... Esimerkit komennosta "net"
... "net" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "net"-komennolle

Komento: "net" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "net"

NET-esimerkkejä tarkemmilla kuvauksilla: Esimerkki 1: Näytä verkkotilin tiedot

net ACCOUNTS

Tämä komento näyttää yksityiskohtaiset tiedot paikallisen tietokoneen tileistä ja tiliasetuksista. Tämä voi sisältää esimerkiksi tietoja tilien lukituksista, salasanakäytännöistä ja tilityypeistä. Esimerkki 2: Tarkastele tietokoneen ominaisuuksia

net COMPUTER

Tämän komennon avulla voit saada perustiedot paikallisesta tietokoneesta, kuten tietokoneen nimen, käyttöjärjestelmän version ja muita järjestelmään liittyviä tietoja. Esimerkki 3: Näytä verkkopalvelun asetukset

net CONFIG

Voit tarkastella tietokoneen eri verkkopalveluiden kokoonpanoasetuksia. Tämä sisältää tietoja palveluista, kuten palvelimesta, työasemasta ja muista verkkopalveluista. Esimerkki 4: Palvelun jatkaminen tauon jälkeen

net CONTINUE

Palvelun jälkeen komennolla`PAUSE`on keskeytetty, suoritus jatkuu`CONTINUE`jatkui. Tämä on hyödyllinen tilapäisesti keskeytetyn palvelun jatkamiseksi. Esimerkki 5: Tarkastele jaettuja tiedostoja ja istuntoja

net FILE

Tämä komento palauttaa luettelon palvelimella olevista jaetuista tiedostoista ja istunnoista. Voit saada tietoa siitä, kuka käyttää mitäkin tiedostoja. Esimerkki 6: Näytä tiedot ryhmistä

net GROUP

Voit käyttää tätä komentoa saadaksesi yksityiskohtaisia ​​tietoja paikallisessa tietokoneessa olevista ryhmistä. Tämä voi sisältää ryhmäjäsenyydet ja muita asiaankuuluvia yksityiskohtia. Esimerkki 7: Verkkokomentojen yleinen ohje

net HELP

Tämä komento antaa sinulle yleisohjeita ja luettelon kaikista käytettävissä olevista`net`-Komennot ja niiden lyhyet kuvaukset. Esimerkki 8: Selitä verkkovirhekoodit

net HELPMSG

Käsky`HELPMSG`antaa sinulle yksityiskohtaisia ​​selityksiä verkon virhekoodeista. Tämä on hyödyllistä ymmärtääksesi virheilmoitusten merkityksen. Esimerkki 9: Näytä tiedot paikallisista ryhmistä

net LOCALGROUP

Tämän komennon avulla voit saada yksityiskohtaisia ​​tietoja tietokoneen paikallisista ryhmistä, mukaan lukien jäsenet ja ryhmän käyttöoikeudet. Esimerkki 10: Keskeytä kaikki käynnissä olevat palvelut

net PAUSE

Tämä komento keskeyttää väliaikaisesti kaikki tietokoneessa käynnissä olevat palvelut. Huomaa, että tämä voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn ja on suositeltavaa käyttää tätä varoen.

"net" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Komennon syntaksi on:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Tärkeää tietoa, vinkkejä "net"-komennolle

On joitakin tärkeitä kohtia, jotka sinun tulee pitää mielessä käyttäessäsi`net`-Käytä komentoa Windowsin komentorivillä: 1. Ylläpitäjän käyttöoikeudet: - Monet`net`-Komennot edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia. Varmista, että käytät komentokehotetta järjestelmänvalvojana, jotta voit käyttää kaikkia tarvittavia resursseja. 2. Verkon käyttöönotto: - Jotkut`net`-Komennot on tarkoitettu verkkopalvelujen konfigurointiin ja hallintaan. Varmista, että ymmärrät komentojesi vaikutuksen verkon käyttöönottoon, erityisesti tehdessäsi muutoksia. 3. Tarkista asiakirjat: - Tarkista viralliset Microsoftin dokumentaatiot`net`-komento saadaksesi yksityiskohtaista tietoa käytettävissä olevista vaihtoehdoista ja niiden käytöstä. Voit tehdä tämän kirjoittamalla`net /?`tee komentokehotteessa. 4. Verkkoresurssien käyttöoikeudet: - Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet käyttää verkkoresursseja tai tehdä niihin muutoksia. Tämä pätee erityisesti komentoihin, jotka toimivat ryhmien, käyttäjätilien tai jakojen kanssa. 5. Turvallisuusnäkökohdat: - Käytä`net`-Komento huolellisesti, varsinkin kun teet muutoksia palveluihin, ryhmiin tai käyttäjätileihin. Väärä käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. 6. Nykyinen Windows-versio: - Huomaa, että käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toiminta`net`komento voi vaihdella Windows-version mukaan. Varmista, että komennot ovat yhteensopivia käyttöjärjestelmäversion kanssa. 7. Ole varovainen palveluihin vaikuttavien komentojen kanssa: - Komennot, kuten`net PAUSE`ja`net CONTINUE`vaikuttaa palvelujen suorittamiseen järjestelmässä. Käytä niitä varoen ja ymmärrä niiden vaikutus järjestelmän toimintaan. 8. Yksityisyyteen liittyvät huolenaiheet: - Jos`net`-Käytä komentoja, jotka näyttävät käyttäjä- tai tilitietoja, varmista, että noudatat tietosuojakäytäntöjä ja parhaita käytäntöjä arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. 9. Palvelun tilan tarkistaminen: - Jos et`net`-Käytä komentoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa palvelujen kanssa, tarkista palvelun nykyinen tila ennen toimien suorittamista ei-toivottujen vaikutusten välttämiseksi. Pitämällä nämä kohdat mielessä voit`net`-Käytä komentoja turvallisesti ja tehokkaasti Windowsin komentorivillä.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento net - syntaksi tämä komento on: | Tietokone | Config | JATKA | FILE | RYHMÄ | Ohje .....

HTTP: ... console/fi/101.htm
0.093
18255

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Auto Update in DesktopOK!

V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual CPU testen!

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

Auto Hide the Mouse Cursor on MS Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS!

Bei niedriger Netzwerklast den PC herunterfahren oder in Standby setzen!

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)