EVENTTRIGGERS /Create /?: Luo uusi tapahtuma Laukaisin, että seuraa ja toimintokäskynä esiintyvän NT Kirjaudu Tapahtumia tietyn kriteerit.


... Esimerkit komennosta "EVENTTRIGGERS /Create /?"
... "EVENTTRIGGERS /Create /?" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "EVENTTRIGGERS /Create /?"-komennolle

Komento: "EVENTTRIGGERS /Create /?" on päällä Windows 11, 10, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "EVENTTRIGGERS /Create /?"

Nykyaikaisissa Windows-järjestelmissä tapahtumalaukaisimia ei enää käytetä komentorivillä.

"EVENTTRIGGERS /Create /?" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

EVENTTRIGGERS ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi 
komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "EVENTTRIGGERS /Create /?"-komennolle

Nykyaikaisissa Windows-järjestelmissä tapahtumalaukaisimia ei enää käytetä komentorivillä. Sen sijaan Event Vieweria käytetään tapahtumien valvontaan ja käsittelyyn. Jos haluat käyttää Event Vieweria, avaa se Käynnistä-valikosta. Voit sitten suodattaa tapahtumat tyypin, lähteen, tapahtumatunnuksen ja muiden kriteerien mukaan. On myös mahdollisuus tallentaa tapahtumat myöhempää analysointia varten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento EVENTTRIGGERS /Create /? - Luo uusi tapahtuma Laukaisin, että seuraa ja toimintokäskynä esiintyvän NT Kirjaudu Tapahtumia tietyn kriteerit.

HTTP: ... console/fi/079.htm
0.077
26446
Disable Grouping in File Explorer on Windows 10! Restore standard libraries in Windows 11 and 10! Assign Windows 10/11 and DVD drive letters! After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why? Delete Thumbs.db on Windows 10/11! Change PC name Windows 10/11! shell:Common AppData on Windows 10 / 11! The difference user and account names in Windows 10/11! Restore standard libraries in Windows 11 and 10! Start Windows 10 / 11 Task Manager!(0)