debug: Runs Debug, ohjelman testaus ja editointi-työkalun avulla.


... Esimerkit komennosta "debug"
... "debug" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "debug"-komennolle

Komento: "debug" on päällä Windows 11, 10, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "debug"

Windowsin komentokehotteen "DEBUG"-komento on yksinkertainen interaktiivinen ohjelma binääritiedostojen muokkaamiseen. Huomaa, että DEBUG-komento ei ehkä ole enää saatavilla nykyaikaisissa Windowsin versioissa, koska sitä pidetään vanhentuneena. Silti voimme tarkastella teoreettisia esimerkkejä siitä, kuinka DEBUG-toimintoa voitaisiin käyttää komentokehotteessa. Esimerkki 1: Käynnistä DEBUG:

DEBUG

Tämä komento käynnistää DEBUG-ohjelman. Olet nyt interaktiivisessa tilassa, jossa voit kirjoittaa komentoja. Esimerkki 2: Yksinkertainen tiedoston hex-näkymä:

DEBUG filename

Korvaa "tiedostonimi" sen tiedoston nimellä, jota haluat tarkastella. DEBUG näyttää tiedoston heksadesimaalinäkymän ja voi näyttää ASCII-tulkintoja. Esimerkki 3: Anna kokoonpanokielen komennot:

DEBUG
-A

Tämä komento vaihtaa DEBUG-kokoonpanotilaan. Täällä voit syöttää ja suorittaa kokoonpanokielen komentoja suoraan. Esimerkki 4: Muokkaa tiedostoa:

DEBUG filename
-E

Tämän komennon avulla voit muokata tiedostoa. Voit muuttaa tiedoston tavuja suoraan. Esimerkki 5: Lataa ja suorita ohjelma:

DEBUG
-L

Tämän komennon avulla voit ladata ohjelman muistiin ja suorittaa sen. Huomaa, että DEBUG-ohjelma ei ole nykyaikainen ympäristö ja siksi vain yksinkertaisia ​​ohjelmia voidaan ajaa. Esimerkki 6: Lopeta DEBUG:

DEBUG
-Q

Tämä komento sulkee DEBUG-ohjelman ja palaa komentokehotteeseen. On tärkeää huomata, että DEBUG:n käyttöä ei ehkä enää tueta Windowsin nykyaikaisissa versioissa. On suositeltavaa käyttää nykyaikaisia ​​hex-editoreja tai virheenkorjausohjelmia, jotka sopivat paremmin tämän päivän tarpeisiin. Huomaa myös, että yllä olevat esimerkit ovat teoreettisia ja voivat vaihdella järjestelmän ja saatavuuden mukaan. Nykyaikaisissa ympäristöissä erikoistyökalut sopivat usein paremmin binäärien analysointiin ja manipulointiin.

"debug" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

debug ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "debug"-komennolle

Kyllä, on joitakin tärkeitä kohtia, jotka on otettava huomioon käytettäessä`DEBUG`-Käytä komentoa Windowsin komentokehotteessa: 1. Käytöstä poistettu komento: `DEBUG`komento on vanhentunut, eikä se välttämättä ole enää saatavilla nykyaikaisissa Windowsin versioissa. Microsoft on suositellut nykyaikaisempien työkalujen käyttöä binaaritiedostojen virheenkorjaukseen ja muokkaamiseen. 2. Ei kumoamisominaisuutta: DEBUG ei tarjoa kumoamistoimintoa. Binäärien muutokset ovat peruuttamattomia. Varmista, että sinulla on varmuuskopiot tiedostoistasi ennen kuin teet muutoksia. 3. Vaaditaan heksadesimaali- ja kokoonpanotiedot: Käyttö`DEBUG`edellyttää heksadesimaalimerkinnän ja kokoonpanoohjelmoinnin tuntemusta. Jos sinulla ei ole tätä, tahattomat muutokset voivat johtaa tietojen menetykseen. 4. Tiedostojen vioittumisriski: Huolimattomat muutokset binääritiedostoihin voivat johtaa niiden vioittumiseen. On olemassa vaara, että tiedostot lakkaavat toimimasta muokkauksen jälkeen. 5. Ei sovellu nykyaikaisiin sovelluksiin: DEBUG on hyvin yksinkertainen työkalu, eikä se sovellu nykyaikaisten suoritettavien tiedostojen tai monimutkaisten tiedostomuotojen muokkaamiseen. Tällaisiin tehtäviin tulisi käyttää erikoistuneita työkaluja. 6. Uudenaikaisten tiedostomuotojen tuen puute: DEBUGilla voi olla vaikeuksia ymmärtää ja käsitellä nykyaikaisia ​​tiedostomuotoja. Sitä käytettiin pääasiassa yksinkertaisille binääritiedostoille, eikä sitä ole optimoitu monimutkaisille muodoille. 7. Ei graafista käyttöliittymää (GUI): DEBUG on tekstipohjainen, eikä siinä ole graafista käyttöliittymää. Tämä voi vaikuttaa käytettävyyteen verrattuna nykyaikaisiin hex-editoreihin. 8. Ole varovainen suorittaessasi komentoja: Kun käytät assembler-tilaa, ole erittäin varovainen antaessasi komentoja. Väärät ohjeet voivat johtaa ei-toivottuihin tuloksiin. 9. Rajoitettuja ominaisuuksia: DEBUG tarjoaa vain perustoiminnot, eikä siinä ole nykyaikaisten työkalujen edistyneitä virheenkorjausominaisuuksia. Se ei sovellu laajoihin virheenkorjausskenaarioihin. On erittäin suositeltavaa käyttää nykyaikaisia ​​hex-editoreja, virheenkorjauksia tai muita erikoistyökaluja, jos haluat työskennellä binääritiedostojen kanssa. Ne tarjoavat edistyneitä ominaisuuksia, turvatoimia ja käyttöliittymiä, jotka sopivat paremmin nykyaikaisiin sovelluksiin.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento debug - Runs Debug, ohjelman testaus ja editointi-työkalun avulla.

HTTP: ... console/fi/075.htm
0.109
16305

Was ist der Unterschied Video und Film?

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?

Can I customize default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro?

Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?

Wie werde ich die Don't Sleep wieder los (Deinstallieren, Autoupdate)?(0)