convlog: "convlog" ei ole tunnustettu kuin sisäinen tai ulkoinen komento, käynnistyy ohjelma tai eräajotiedosto.


... Esimerkit komennosta "convlog"
... "convlog" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "convlog"-komennolle

Komento: "convlog" on päällä Windows 11, 10, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "convlog"

Käsky`CONVLOG`ei yleensä avata suoraan komentokehotteesta. Sen sijaan se on Microsoft Internet Information Services (IIS) -apuohjelma, jota käytetään muuttamaan IIS-lokitiedostot (lokitiedostot) NCSA Common Log File Format -muotoon. Lokitiedostojen muuntamista voidaan käyttää helpommin muiden analyysien tai työkalujen käyttöön. Tässä on joitain teoreettisia esimerkkejä siitä, miten`CONVLOG`voisi käyttää: Esimerkki 1: IIS-lokitiedostojen muuntaminen:

CONVLOG -r -s:C:\Inetpub\Lokit -d:C:\ConvertedLogs

Tätä komentoa voitaisiin hypoteettisesti käyttää tiedostojen kirjaamiseen hakemistoon`C:\Inetpub\Lokit`muuntaa ja muunnetut tiedostot hakemistossa`C:\ConvertedLogs`Tallentaa. Esimerkki 2: Muunna tietyn ajanjakson suodatuksella:

CONVLOG -r -s:C:\Inetpub\Lokit -d:C:\ConvertedLogs -e:2023-01-01,2023-12-31

Tässä esimerkissä`CONVLOG`komento, jota käytetään muuttamaan vain lokitiedot vuodesta 2023 lähtien. Esimerkki 3: Näytä ohje ja asetukset:

CONVLOG -h

Tämä komento näyttää mahdolliset valinnat ja parametrit, joita voidaan käyttää`CONVLOG`voidaan käyttää, sekä kuvaus niiden toiminnoista. Huomaa, että yllä olevat esimerkit ovat puhtaasti hypoteettisia eivätkä välttämättä sovellu suoraan todellisiin järjestelmiin. Tietyt parametrit ja vaihtoehdot voivat vaihdella versiosta riippuen`CONVLOG`ja IIS-kokoonpano vaihtelee. Tarkempia tietoja ja sovellusesimerkkejä varten suosittelen lukemaan virallisen Microsoftin dokumentaation`CONVLOG`ottaa yhteyttä tai käyttää ohjevaihtoehtoa (`-h`), kuten kolmannessa esimerkissä näkyy.

"convlog" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

convlog ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "convlog"-komennolle

Asiaa käsitellessään`CONVLOG`hyödyllisyys, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Apuohjelman saatavuus: Varmista`CONVLOG`asennettuna ja saatavilla järjestelmässäsi. Apuohjelma on yleensä yksi IIS-työkaluista, ja se voidaan asentaa järjestelmään. 2. Käyttöoikeudet: Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet käyttää IIS-lokitiedostoja ja suorittaa muunnoksia. Toteutus`CONVLOG`vaatii yleensä järjestelmänvalvojan tai IIS-oikeudet. 3. Lokitiedostojen varmuuskopiointi: Ennen kuin teet muunnoksia, luo varmuuskopiot IIS-lokitiedostoistasi. Tämän avulla voit palata alkuperäisiin tiedostoihin ongelmatilanteissa. 4. Ota huomioon tietoturva ja yksityisyys: Varmista, että käytät`CONVLOG`Noudata tietosuojamääräyksiä ja turvallisuusohjeita. Lokitiedostot voivat sisältää luottamuksellisia tietoja, ja niitä tulee käsitellä vastaavasti. 5. Tarkista konfiguraatiotiedostot: Tarkista, ovatko kaikki tarvittavat konfiguraatiotiedostot ja asetukset`CONVLOG`ovat oikein. Tämä voi varmistaa, että apuohjelma toimii oikein ja suorittaa halutut muunnokset. 6. Vaihtoehtojen ja parametrien ymmärtäminen: Varmista, että ymmärrät käytettävissä olevat vaihtoehdot ja parametrit`CONVLOG`ymmärtää. Tämä sisältää lähde- ja kohdehakemistojen parametrit, päivämääräsuodattimet ja muut määritysasetukset. 7. Lokimuodot: `CONVLOG`on erikoistunut IIS-lokitiedostojen muuntamiseen NCSA Common Log File Format -muotoon. Varmista, että tämä muoto sopii analyysi- tai raportointitarpeisiisi. 8. Versiokohtaiset erot: Huomaa, että versiokohtaisia ​​eroja voi olla`CONVLOG`voi antaa. Katso oman IIS-versiosi dokumentaatiosta ja`CONVLOG`tarkkoja ohjeita varten. 9. Kirjaus muunnoksen aikana: Tarkista jos`CONVLOG`tiedot kirjataan lokiin muunnosprosessin aikana. Tästä voi olla apua mahdollisten ongelmien tunnistamisessa. 10. Ylläpito ja päivitykset: Säilytä IIS-asennus ja`CONVLOG`ajan tasalla hyötyäksesi mahdollisista parannuksista, virheenkorjauksista ja uusista ominaisuuksista. On suositeltavaa tutustua virallisiin Microsoft-dokumentaatioihin ja ohjetoimintoihin`CONVLOG`saadaksesi tarkemmat tiedot ja ohjeet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento convlog - "convlog" ei ole tunnustettu kuin sisäinen tai ulkoinen komento, käynnistyy ohjelma tai eräajotiedosto.

HTTP: ... console/fi/074.htm
0.078
23039

Wo finde ich den Download für eine gute Alternative zu Microsofts Office?

Was muss ich portable, oder X64 oder ... von Font-View-OK verwenden?

The desktop clock as a taskbar overlay on Windows 11!

Would you please put file dates in your file descriptions?

What else will there be in freeware, what is planned!

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?(0)