END - OF - STANDARD - COMANDS: END - OF - STANDARD - COMANDS


... Esimerkit komennosta "END - OF - STANDARD - COMANDS"
... "END - OF - STANDARD - COMANDS" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "END - OF - STANDARD - COMANDS"-komennolle

Komento: "END - OF - STANDARD - COMANDS" on päällä Windows 11, 10, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "END - OF - STANDARD - COMANDS"

Windowsin komentorivi (CMD) sisältää monia sisäänrakennettuja komentoja, joita voidaan pitää vakiokomentoina. Tässä on joitain yleisesti käytettyjä CMD-komentoja: 1. CD (Vaihda hakemisto): Muuttaa nykyisen työhakemiston.

CD polku\varten\hakemistosta

2. DIR (hakemistolistaus): Näyttää luettelon nykyisen hakemiston tiedostoista ja alihakemistoista.

DIR

3. KOPIO (kopioi tiedostot): Kopioi yhden tai useamman tiedoston lähteestä kohteeseen.

COPY Lähdetiedoston kohdehakemisto

4. DEL (Poista tiedostot): Poistaa yhden tai useamman tiedoston.

DEL tiedosto

5. REN (nimeä uudelleen): Nimeää tiedoston tai hakemiston uudelleen.

REN Vanha_tiedosto Uusi_tiedosto

6. MD (Make Directory): Luo uuden hakemiston.

MD uusi_hakemisto

7. RD (poista hakemisto): Poistaa tyhjän hakemiston.

RD Poistettava_hakemisto

8. TYYPPI (näyttösisältö): Näyttää tekstitiedoston sisällön.

TYPE Tiedoston nimi.txt

9. POISTU (Poistu komentokehote): Poistuu komentokehotteesta.

EXIT

10. CLS (Tyhjennä näyttö): Tyhjentää näytön sisällön.

CLS

11. SIIRTA (Siirrä tiedostoja): Siirtää tiedostoja ja kansioita lähteestä kohteeseen.

MOVE Lähdetiedoston kohdehakemisto

12. XCOPY (laajennettu kopio): Kopioi tiedostoja ja hakemistoja lisäasetuksilla.

XCOPY Lähdekohde /Vaihtoehdot

13. ATTRIB (tiedoston attribuutit): Näyttää tai muuttaa tiedostojen tai hakemistojen attribuutteja.

ATTRIB +R tiedosto.txt

14. PING (verkkoping): Lähettää verkkopyynnöt IP-osoitteeseen tai isäntään ja mittaa vasteajan.

PING www.example.com

15. IPCONFIG (IP-kokoonpano): Näyttää kaikkien tietokoneen verkkosovittimien IP-kokoonpanon.

IPCONFIG

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tavallisista CMD-komennoista. On monia muita komentoja, joissa on erilaisia ​​toimintoja ja vaihtoehtoja. Voit käyttää Ohje-ominaisuutta saadaksesi lisätietoja kustakin komennosta valitsemalla komennon kytkimellä`/?`suorittaa mm`DIR /?`tai`COPY /?`.

"END - OF - STANDARD - COMANDS" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

STANDARD_END ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "END - OF - STANDARD - COMANDS"-komennolle

On muutamia tärkeitä asioita, jotka on pidettävä mielessä käytettäessä tavallisia CMD-komentoja Windowsissa: 1. Reitin tiedot ja välilyönnit: - Varmista, että polut ovat lainausmerkeissä, jos ne sisältävät välilyöntejä. - Esimerkki:`CD "C:\Program Files"` 2. Tiedostoristiriidat: - Komentoille, kuten`COPY`,`MOVE`tai`DEL`tiedostoristiriitoja saattaa ilmetä. Huomaa, kuinka komento käsittelee olemassa olevia tiedostoja. - Käytä`COPY /Y`tai`DEL /F`tukahduttaa kysymyksiä. 3. Luvat: - Varmista, että komentoja suorittavalla käyttäjällä on toimintoihin tarvittavat käyttöoikeudet. Esimerkiksi tiedostojen poistaminen vaatii kirjoitusoikeudet. 4. Suhteelliset ja absoluuttiset polut: - Ymmärrä suhteellisten ja absoluuttisten polkujen välinen ero. Suhteellinen polku perustuu nykyiseen työhakemistoon, kun taas absoluuttinen polku määrittää koko polun juuresta. 5. Jokerimerkit (*, ?): - Jokerimerkit pitävät`*`(nollalle tai useammalle merkille) ja`?`(yhdelle merkille) voidaan käyttää komentoissa, kuten`DIR`,`COPY`ja`DEL`voidaan käyttää tiedostojen valitsemiseen. 6. Tiedostotyypit ja attribuutit: - Jotkin komennot mahdollistavat tiedostotyyppien ja attribuuttien käsittelyn. Esimerkiksi voi`ATTRIB`ja`XCOPY`voidaan käyttää tiedoston määritteiden muuttamiseen tai kopioimiseen. 7. Komentojen syntaksi: - Varmista, että käytät komentojen oikeaa syntaksia. Sinä pystyt`komento /?`katsoaksesi Ohjetta ja tarkastellaksesi käytettävissä olevia vaihtoehtoja. - Esimerkki:`COPY /?`näyttää avun`COPY`-komento. 8. Verkkokomennot: - esim. komennot`PING`ja`IPCONFIG`On tärkeää ymmärtää, kuinka he pääsevät verkkoihin.`PING`voidaan käyttää isännän saavutettavuuden tarkistamiseen`IPCONFIG`Näyttää verkon tiedot. 9. Eräskriptit: - Jos haluat suorittaa useita komentoja peräkkäin, voit luoda komentosarjan. Varmista, että sijoitat komennot erätiedostoon oikeassa järjestyksessä ja syntaksissa. 10. Turvallisuus: - Ole varovainen käyttäessäsi komentoja, jotka voivat poistaa tiedostoja tai tehdä järjestelmään muutoksia. Tarkista aina huolellisesti ennen tällaisten komentojen suorittamista. 11. Päivitykset ja versioerot: - Huomaa, että käytettävissä olevissa komennoissa ja niiden asetuksissa voi olla eroja eri Windows-versioiden välillä. Päivitä käyttöjärjestelmäsi säännöllisesti, jotta saat uusimmat ominaisuudet ja tietoturvaparannukset.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento END - OF - STANDARD - COMANDS - END - OF - STANDARD - COMANDS

HTTP: ... console/fi/072.htm
0.109
13500

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

What is Synchronize (sync)?

Was sind Tabellenkalkulationen?

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 11, 10, 8.1, ...!

How can I activate Windows 7 via phone system?

What is an enter key?(0)