RD: Poistaa kansion.


... Esimerkit komennosta "RD"
... "RD" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "RD"-komennolle

Komento: "RD" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "RD"

The`RD`Windowsin komentokehotteessa olevaa komentoa käytetään poistamaan (poistamaan) hakemisto. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`RD`-Komento: Esimerkki 1: Poista hakemisto:

RD C:\Esimerkki

Kuvaus: Tämä komento poistaa C:\Example-hakemiston. Huomaa, että hakemiston on oltava tyhjä, jotta se voidaan poistaa onnistuneesti. Esimerkki 2: Poista hakemisto /S ja /Q:

RD /S /Q C:\Esimerkki

Kuvaus: Tässä hakemisto "C:\Example" ja kaikki sen alikansiot ja tiedostot poistetaan rekursiivisesti ja ilman kyselyjä. Varoitus: Tämä komento poistaa kaiken määritetystä hakemistosta. Esimerkki 3: Poista hakemisto jokerimerkeillä:

RD /S /Q "C:\hakemistosta\*.*"

Kuvaus: Jokerimerkkien avulla kaikki hakemiston tiedostot voidaan poistaa ennen kuin itse hakemisto poistetaan. Esimerkki 4: Poista hakemisto suhteellisilla poluilla:

RD /S /Q ..\Esimerkki

Kuvaus: Tässä hakemisto poistetaan käyttämällä suhteellista polkua (tässä "..\Example"). Esimerkki 5: Poista hakemisto ja ohita virheet:

RD C:\Ei_olemassa oleva_hakemisto 2>NUL

Kuvaus: Tämä yrittää poistaa hakemiston "C:\NonExistingDirectory". Jos sitä ei ole, virhe jätetään huomioimatta eikä viestiä lähetetä. Huomautus: Käyttö`RD`on tehokas, ja sitä tulee tehdä varoen, varsinkin kun harkitaan vaihtoehtoja`/S`(rekursiivinen) ja`/Q`(ilman kysymyksiä). Poistotoiminto on peruuttamaton ja tiedot saattavat kadota peruuttamattomasti. Varmista, että ymmärrät vaikutukset ennen tämän komennon käyttämistä.

"RD" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Poistaa kansion.

RMDIR [/S] [/Q] [asema:]polku
RD [/S] [/Q] [asema:]polku

/S Poistaa kaikki kansiot ja tiedostot määritetystä 
kansiosta
kansion itsensä lisäksi. Käytetään poistamaan 
kokonainen
kansiopuu.

/Q Parametrin /S kanssa käytettäessä ei kysytä, 
tuhotaanko kansiopuu

Tärkeää tietoa, vinkkejä "RD"-komennolle

Kun käytät`RD`(Poista hakemisto) -komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Hakemiston tyhjyys: Poistettavan hakemiston on oltava tyhjä. Muussa tapauksessa näyttöön tulee virheilmoitus, ellei vaihtoehto ole`/S`(rekursiivinen) käytetään yhdessä kanssa`/Q`käytetty (ilman neuvontaa). 2. Rekursiivinen poisto: Vaihtoehto`/S`saa komennon toimimaan rekursiivisesti, mikä tarkoittaa, että se poistaa määritetyn hakemiston ja kaikki sen alikansiot ja tiedostot. Huomaa, että tämä voi johtaa tietojen menetykseen, jos sitä ei käytetä huolellisesti. 3. Puuttuvat hakemistot: Jos poistettavaa hakemistoa ei ole, näyttöön tulee virheilmoitus. Voit tehdä tämän kanssa`2>NUL`ohittaa se estääksesi virheilmoitukset. 4. Käyttöoikeudet: Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet poistaa hakemisto. Tarvitset kirjoitusoikeuden päähakemistoon. 5. Vaihtoehto`/Q`(Hiljainen tila): Vaihtoehto`/Q`Ei vaadi vahvistusta tiedostojen ja hakemistojen poistamisesta. Tämä voi olla vaarallista, koska tiedostot ja hakemistot poistetaan ilman kehotusta. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`RD`: Esimerkki 1: Oletuspoisto:

RD C:\Esimerkki

Esimerkki 2: Rekursiivinen poisto ilman kyselyä:

RD /S /Q C:\Esimerkki

Esimerkki 3: Rekursiivinen poisto suhteellisilla poluilla:

RD /S /Q ..\Esimerkki

Esimerkki 4: Ohita virhe, jos hakemistoa ei ole:

RD C:\Ei_olemassa oleva_hakemisto 2>NUL

Huomautus: Ole erittäin varovainen käyttäessäsi`RD`, varsinkin jos käytät rekursiivisia vaihtoehtoja`/S`ja`/Q`käyttää. Tarkista aina, että määrität oikean hakemiston välttääksesi ei-toivotun tietojen katoamisen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento RD - Poistaa kansion.

HTTP: ... console/fi/051.htm
0.078
7333

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

Windows 10/11 Desktop-Symbole werden nach dem Zufallsprinzip beim Anschließen eines Monitor verschoben!

Unter Windows 10/11 den Mauszeiger Schatten aktivieren / deaktivieren?

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

Missing attachments in Microsoft Outlook!

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10/11 über Gruppenrichtlinien!(0)