PRINT: Tulostaa tekstitiedoston.


... Esimerkit komennosta "PRINT"
... "PRINT" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "PRINT"-komennolle

Komento: "PRINT" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "PRINT"

Windowsin nykyaikaisissa versioissa`PRINT`komentoa ei enää käytetä tulostamiseen suoraan komentokehotteesta. Sen sijaan käytetään yleensä erikoistuneita tulostuskomentoja tai -työkaluja. Tässä on joitain vaihtoehtoja ja esimerkkejä tulostamiseen komentokehotteessa: Esimerkki 1: Käyttämällä`Notepad`- Tulostuskomento:

Notepad /P "C:\polku\to\Tekstitiedosto.txt"

* Kuvaus`Notepad`-Komentoa voidaan käyttää valinnan kanssa`/P`voidaan käyttää tekstidokumentin tulostamiseen. Hän avaa asiakirjan Muistiossa ja tulostaa tulostusasetukset. Esimerkki 2: Käyttämällä`PrintUI`-Komento lisätä tulostin:

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\tietokoneen nimi /n\\tulostuspalvelimen nimi\printername

* Kuvaus`PrintUI`-komentoa voidaan käyttää tulostimien lisäämiseen. Huomaa, että tämä saattaa edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia. Esimerkki 3: PowerShellin käyttäminen asiakirjan tulostamiseen:

Start-Process -FilePath "C:\polku\to\tiedosto.pdf" -Verb Print

Kuvaus: Tämä käynnistää tiedoston tulostuksen PowerShellin avulla. The`Start-Process`komento vaihtoehdolla`-Verb Print`aloittaa normaalin tulostusprosessin. Esimerkki 4: Käyttö`TYPE`ja`COPY`LPT1:llä (historiallinen):

TYPE "C:\polku\to\Tekstitiedosto.txt" > LPT1

Kuvaus: Historiallisesti`LPT1`portti, jota käytetään tulostamiseen suoraan liitettyyn tulostimeen.`TYPE`käytetään sisällön näyttämiseen`LPT1`lähettää. Huomaa, että esimerkit voivat vaihdella tulostimesi asetusten mukaan. Nykyaikaiset sovellukset käyttävät tyypillisesti erikoistuneita tulostuskomentoja tai tulostussovellusliittymiä, ja tulostus suoraan tulostimelle komentokehotteen kautta on harvinaisempaa. Jos sinulla on tulostusta koskevia erityisvaatimuksia tai työkaluja, voi olla hyödyllistä tietää ne tarkemman esimerkin antamiseksi.

"PRINT" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Tulostaa tekstitiedoston.

PRINT [/D:laite] [[asema:][polku]tiedostonimi[...]]

/D:laite Määrittää tulostuslaitteen.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "PRINT"-komennolle

Nykyaikaisissa Windows-versioissa ei ole suoraa`PRINT`-Komento lisää komentokehotteessa tiedostojen tulostamista varten. Sen sijaan käytetään erityisiä tulostuskomentoja tai -työkaluja. Tässä muutamia huomioita ja vinkkejä: 1. Tulostinohjaimet ja asennus: Varmista, että käytettävä tulostin on asennettu ja määritetty oikein. Windows käyttää tavallisesti tavallisia tulostinajureita, mutta tietyt ominaisuudet tai tulostinmallit voivat vaatia erityisiä ohjaimia. 2. Tulosta komennot tai työkalut: Vanhentuneiden sijaan`PRINT`Nykyään käytetään erikoistuneita tulostuskomentoja tai -työkaluja. esimerkkejä tästä ovat`Notepad /P`,`PrintUI`,`PowerShell`tai erikoistunut kolmannen osapuolen ohjelmisto. 3. Tiedostomuoto: Tarkista tulostettava tiedostomuoto. Jotkut tulostimet tukevat tiettyjä formaatteja paremmin kuin toiset. Esimerkiksi PDF-tiedostoja on helppo käsitellä useilla tulostimilla. 4. Tulostinjono: Huomaa, että tulostustyöt pidetään jonossa ennen niiden tulostamista. Varmista, että tulostusjono on kunnossa ja ettei estettyjä töitä ole. 5. Järjestelmänvalvojan oikeudet: Jotkut tulostustoiminnot vaativat järjestelmänvalvojan oikeudet, varsinkin jos haluat lisätä tai poistaa tulostimia. Varmista, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet. Tässä on esimerkkejä vaihtoehtoisista tulostuskomennoista: - Muistiokomento:

Notepad /P "C:\polku\to\Tekstitiedosto.txt"

- PowerShell-komento:

Start-Process -FilePath "C:\polku\to\tiedosto.pdf" -Verb Print

- PrintUI-komento (tulostimen lisäämiseen):

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\tietokoneen nimi /n\\tulostuspalvelimen nimi\printername

On tärkeää huomata, että tarkat vaiheet ja komennot voivat vaihdella tulostinohjelmiston, tulostinmallin ja käyttöjärjestelmän mukaan. On aina hyvä idea tarkistaa tulostimesi dokumentaatiosta tai Windowsin ohjeesta tarkat ohjeet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento PRINT - Tulostaa tekstitiedoston.

HTTP: ... console/fi/048.htm
0.093
10053

What is multitexture, multitexturing (texture mapping)?

IRQ conflict, what is that please?

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

What are password policies?

What is a SD memory card?

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?(0)