Komento PATH - Näyttää tai asettaa hakupolun suoritustiedostoille. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento PATH - Näyttää tai asettaa hakupolun suoritustiedostoille.

HTTP: ... console/fi/045.htm
0.14
15730

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Turn off blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

What is phishing?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Wie kann ich den Windows Explorer neu starten, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /