ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/fi/045.htm
0.171

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /