ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/fi/045.htm

0.062

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path? E.g, I can do this with?

 /