ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/045.htm
0.077

Error message: You might not have enough rights!

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /