ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/045.htm
0.078

Was sind Systemeigenschaften?

 /

An der FritzBox Seiten sperren bei HTTPS-Abfragen erlauben, aber wie?

 /

Was ist ein Papierformat?

 /

Option, mit der man Verzeichnisse sperrt?

 /

Ohne Timer die Desktop Symbole verstecken und einblenden!

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Can I change PDF output page size?

 /