ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Ohjaa CMD.EXE:n nimetylle riville komentojono-ohjelmassa.

GOTO nimi

nimi Määrittää tekstin, jota käytetään komentojono-
ohjelmassa nimenä.

Nimi kirjoitetaan omalle rivilleen ja aloitetaan
kaksoispisteellä.

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, GOTO-komento muuttuu
seuraavasti:

GOTO-komento hyväksyy kohdemerkin :EOF joka siirtää tiedosto-
osoittimen
komentojonotiedoston loppuun. Tämän avulla voidaan helposti
poistua komentojonotiedostosta määrittämättä nimeä. Lisätietoja
hyödyllisistä CALL-komennon laajennuksista, jotka käyttävät tätä
ominaisuutta, komennolla CALL /?.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
GRAFTABL ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>HELP HELP
Antaa ohjeita Windows-komennoista.

HELP [komento]

komento Näyttää määritetyn komennon ohjeen.
GOTO : HELP IF


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/035.htm
0.046

Der Ordner C:\Windows\Logs\CBS\ ist so groß, was ist das für ein Verzeichnis?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

IMG Datei öffnen, womit kann man das (ISO)?

 /