ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Ohjaa CMD.EXE:n nimetylle riville komentojono-ohjelmassa.

GOTO nimi

nimi Määrittää tekstin, jota käytetään komentojono-
ohjelmassa nimenä.

Nimi kirjoitetaan omalle rivilleen ja aloitetaan
kaksoispisteellä.

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, GOTO-komento muuttuu
seuraavasti:

GOTO-komento hyväksyy kohdemerkin :EOF joka siirtää tiedosto-
osoittimen
komentojonotiedoston loppuun. Tämän avulla voidaan helposti
poistua komentojonotiedostosta määrittämättä nimeä. Lisätietoja
hyödyllisistä CALL-komennon laajennuksista, jotka käyttävät tätä
ominaisuutta, komennolla CALL /?.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
GRAFTABL ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>HELP HELP
Antaa ohjeita Windows-komennoista.

HELP [komento]

komento Näyttää määritetyn komennon ohjeen.
GOTO : HELP IF


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/035.htm
0.046

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

Wie kann ich die Position der Desktop Uhr ändern?

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Was ist ein virtueller Drucker?

 /

Kopierten Text ohne Formatierung unter Windows einfügen?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy / Android?

 /