Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Näyttää sanomat, aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [sanoma]

ECHO ilman parametreja näyttää nykyisen kaiutusasetuksen.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Päättää ympäristön paikallisen muuttamisen
komentojonotiedostossa.
ENDLOCAL-komennon jälkeiset ympäristömuutokset
eivät ole paikallisia komentojonotiedostolle. Aiempia asetuksia
ei
palauteta komentojonotiedoston lopettamisen jälkeen.

ENDLOCAL

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, ENDLOCAL-komento muuttuu
seuraavasti:

Jos vastaava SETLOCAL-komento kytkee komentolaajennukset käyttöön
tai pois
käyttäen ENABLEEXTENSIONS- tai DISABLEEXTENSIONS-valitsimia,
komentolaajennusten tila palautuu ENLOCAL-komennon jälkeen
siihen, mikä se oli ennen SETLOCAL-komentoa.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Poistaa yhden tai useampia tiedostoja.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi

[asema:][polku]tiedostonimi
Määrittää poistettavat tiedostot. Voit määrittää
useita
tiedostoja käyttämällä yleismerkkejä.
/P Pyytää vahvistusta ennen kunkin tiedoston
poistamista.
/F Poistaa myös vain luku -tiedostot.
/S Poistaa määritetyt tiedostot kaikista
alikansioista.
/Q Hiljainen tila, ei vahvistusta yleismerkkejä
käytettäessä
/A Valitsee poistettavat tiedostot määritteiden
perusteella
määritteet R Vain luku -tiedostot S
Järjestelmätiedostot
H Piilotiedostot A Arkistointivalmiit
tiedostot
I Indeksoimattomat tiedostot L
Uudelleenjäsennyskohdat
- Negatiivinen etuliite; "ei"

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, DEL ja ERASE muuttuvat
seuraavasti:

/S -valitsimen esitystapa muuttuu käänteiseksi. Se näyttää
tiedostot jotka poistettiin, ei tiedostoja joita ei löydetty.
GOTO : HELP EXIT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

HTTP: ... console/fi/025.htm
0.186
17710

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /

Auto login excluding password on Windows 7 (Can I)?

 /

Ist der Stromverbrauch bei Windows-7 Aero größer?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

For what is the short desktop note for Windows good?

 /

Can I find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10  oder 8 Registrierung?

 /

Convert the FAT32 to NTFS excluding losing data under Windows 10?

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /