Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Näyttää sanomat, aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [sanoma]

ECHO ilman parametreja näyttää nykyisen kaiutusasetuksen.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Päättää ympäristön paikallisen muuttamisen
komentojonotiedostossa.
ENDLOCAL-komennon jälkeiset ympäristömuutokset
eivät ole paikallisia komentojonotiedostolle. Aiempia asetuksia
ei
palauteta komentojonotiedoston lopettamisen jälkeen.

ENDLOCAL

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, ENDLOCAL-komento muuttuu
seuraavasti:

Jos vastaava SETLOCAL-komento kytkee komentolaajennukset käyttöön
tai pois
käyttäen ENABLEEXTENSIONS- tai DISABLEEXTENSIONS-valitsimia,
komentolaajennusten tila palautuu ENLOCAL-komennon jälkeen
siihen, mikä se oli ennen SETLOCAL-komentoa.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Poistaa yhden tai useampia tiedostoja.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi

[asema:][polku]tiedostonimi
Määrittää poistettavat tiedostot. Voit määrittää
useita
tiedostoja käyttämällä yleismerkkejä.
/P Pyytää vahvistusta ennen kunkin tiedoston
poistamista.
/F Poistaa myös vain luku -tiedostot.
/S Poistaa määritetyt tiedostot kaikista
alikansioista.
/Q Hiljainen tila, ei vahvistusta yleismerkkejä
käytettäessä
/A Valitsee poistettavat tiedostot määritteiden
perusteella
määritteet R Vain luku -tiedostot S
Järjestelmätiedostot
H Piilotiedostot A Arkistointivalmiit
tiedostot
I Indeksoimattomat tiedostot L
Uudelleenjäsennyskohdat
- Negatiivinen etuliite; "ei"

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, DEL ja ERASE muuttuvat
seuraavasti:

/S -valitsimen esitystapa muuttuu käänteiseksi. Se näyttää
tiedostot jotka poistettiin, ei tiedostoja joita ei löydetty.
GOTO : HELP EXIT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

HTTP: ... console/fi/025.htm
0.155
17710

Probleme beim Kopieren und Verschieben mit TeraCopy, sowie bei Drag und Drop?

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Kann man ein virtuelles Laufwerk erstellen unter Windows 8,8.1 und 10 (VHD)?

 /

Die Versionsnummer vom Betriebssystem Win-7 will ich am Desktop nicht sehen (ausblenden)!

 /

Erzwingen vom Windows Uhrzeitformat in der Desktop Uhr!

 /

Fehlercode 80072F8F bei der Windows 8.1 Aktualisierung?

 /

Wie kann ich den FTP-Clientmodus im FileZilla von Passiv- auf Aktiven-Modus umstellen?

 /

Eine Analoge Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /