Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Näyttää sanomat, aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [sanoma]

ECHO ilman parametreja näyttää nykyisen kaiutusasetuksen.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Päättää ympäristön paikallisen muuttamisen
komentojonotiedostossa.
ENDLOCAL-komennon jälkeiset ympäristömuutokset
eivät ole paikallisia komentojonotiedostolle. Aiempia asetuksia
ei
palauteta komentojonotiedoston lopettamisen jälkeen.

ENDLOCAL

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, ENDLOCAL-komento muuttuu
seuraavasti:

Jos vastaava SETLOCAL-komento kytkee komentolaajennukset käyttöön
tai pois
käyttäen ENABLEEXTENSIONS- tai DISABLEEXTENSIONS-valitsimia,
komentolaajennusten tila palautuu ENLOCAL-komennon jälkeen
siihen, mikä se oli ennen SETLOCAL-komentoa.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Poistaa yhden tai useampia tiedostoja.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi

[asema:][polku]tiedostonimi
Määrittää poistettavat tiedostot. Voit määrittää
useita
tiedostoja käyttämällä yleismerkkejä.
/P Pyytää vahvistusta ennen kunkin tiedoston
poistamista.
/F Poistaa myös vain luku -tiedostot.
/S Poistaa määritetyt tiedostot kaikista
alikansioista.
/Q Hiljainen tila, ei vahvistusta yleismerkkejä
käytettäessä
/A Valitsee poistettavat tiedostot määritteiden
perusteella
määritteet R Vain luku -tiedostot S
Järjestelmätiedostot
H Piilotiedostot A Arkistointivalmiit
tiedostot
I Indeksoimattomat tiedostot L
Uudelleenjäsennyskohdat
- Negatiivinen etuliite; "ei"

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, DEL ja ERASE muuttuvat
seuraavasti:

/S -valitsimen esitystapa muuttuu käänteiseksi. Se näyttää
tiedostot jotka poistettiin, ei tiedostoja joita ei löydetty.
GOTO : HELP EXIT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

HTTP: ... console/fi/025.htm
0.14
17710

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10!

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Alle Drucker deaktivieren unter Windows 10, 8.1 und 7?

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

Kann ich auch andere Betriebssysteme parallel zu Windows 7 installieren und betreiben?

 /

Windows-Fax und -Scan als Desktopverknüpfung und an Start,- oder Taskleiste pinnen!

 /

Fonts Print Overview!

 /

Wo finde ich Start-Einstellungen von Windows?

 /

Enable or turn off secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /