SCHTASKS /Query /?: Aktiverer en administrator for at vise den planlagte opgaver på det lokale eller fjerntliggende system.


... Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Query /?"
... "SCHTASKS /Query /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Query /?"

Kommandoen: "SCHTASKS /Query /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Query /?"

Her er eksempler på brug af kommandoen`SCHTASKS /Query`for at forespørge oplysninger om planlagte opgaver: Eksempel 1: Se alle planlagte opgaver på den lokale computer:

SCHTASKS /Query /FO LIST /V

Denne kommando udsender en liste over alle planlagte opgaver på den lokale computer, inklusive detaljerede oplysninger (`/V`) og i listeformat (`/FO LIST`). Eksempel 2: Se alle planlagte opgaver på en fjerncomputer:

SCHTASKS /Query /S "Remote_Computer" /U "Admin_Bruger" /P "Admin_Password" /FO TABLE

Dette viser en tabel, der indeholder oplysninger om alle planlagte opgaver på fjerncomputeren "RemoteComputer" ved hjælp af de angivne legitimationsoplysninger (`/U`og`/P`) vises. Eksempel 3: Hent oplysninger om en bestemt planlagt opgave:

SCHTASKS /Query /TN "Min opgave" /V

Denne kommando udskriver detaljerede oplysninger om den planlagte opgave ved navn MyTask på den lokale computer. Eksempel 4: Hent oplysninger om en bestemt planlagt opgave på en fjerncomputer:

SCHTASKS /Query /S "Remote_Computer" /U "Admin_Bruger" /P "Admin_Password" /TN "Min opgave" /V

Dette viser detaljerede oplysninger om den planlagte opgave med navnet "MyTask" på fjerncomputeren "RemoteComputer" ved hjælp af de angivne legitimationsoplysninger. Tips: - Parametrene`/U`og`/P`bruges til at give legitimationsoplysninger til at køre på en fjerncomputer. - Parameteren`/S`bruges til at angive fjerncomputeren. Erstat "RemoteComputer" med det faktiske navn eller IP-adresse på fjerncomputeren. - Parameteren`/TN`bruges til at angive opgavestien eller opgavenavnet. Erstat "MyTask" med det faktiske navn eller stien til din planlagte opgave. - Parameteren`/FO`bruges til at angive formatet for output. Eksemplerne bruger LIST og TABLE, men der er også muligheder som TABLE, CSV og andre. brug`/FO ?`for en liste over tilgængelige formater. Disse eksempler skulle give dig en idé om hvordan`SCHTASKS /Query`-Kommando kan bruges i forskellige scenarier. Afhængigt af dine specifikke krav kan parametrene variere. brug`SCHTASKS /?`for en komplet liste over muligheder og parametre. Bemærk, at indhentning af oplysninger om planlagte opgaver ikke påvirker deres udførelse.

"SCHTASKS /Query /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Query [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
[/FO format | /XML] [/NH] [/V] [/TN opgavenavn] [/?]

Beskrivelse: 
Gør det muligt for en administrator at vise planlagte opgaver 
på lokal- 
eller fjernsystemer.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal 
oprettes forbindelse til.

/U brugernavn Angiver brugerkonteksten under
hvilken, schtasks.exe skal udføres.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden til den angivne
brugerkontekst. Hvis intet angives, 
spørges brugeren.

/FO format Angiver outputformatet.
Gyldige værdier: TABLE, LIST, CSV.

/NH Angiver, at kolonneoverskriften ikke
skal vises i output.
kun gyldig til TABLE- og CSV-formater.

/V Angiver yderligere output.

/TN opgavenavn Angiver det opgavenavn, der skal 
hentes oplysninger for. Ellers dem alle.

/XML Viser opgavedefinitioner i XML-format.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
SCHTASKS /Query 
SCHTASKS /Query /? 
SCHTASKS /Query /S system /U bruger /P adgangskode
SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S system /U bruger /P 
adgangskode
SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /V

Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Query /?"

Ved brug`SCHTASKS /Query`der er nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Omdirigering og output: Hvis du omdirigerer oplysningerne til en fil, skal du sørge for at gemme filen i det korrekte format for at sikre læsbarheden. 2. Administratorrettigheder: Forespørgsel efter planlagte opgaver kræver administratorrettigheder. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator. 3. Dokumentation: Dokumenter resultaterne af dine forespørgsler for at holde et klart overblik over konfigurationen af ​​planlagte opgaver. 4. Retningslinjer for sikkerhed: Vær opmærksom på, hvem der har adgang til kommandoen`SCHTASKS /Query`for at sikre, at følsomme oplysninger ikke kan tilgås forkert. 5. Fjernforespørgsel: Når du forespørger på planlagte opgaver på en fjerncomputer (`/S`,`/U`,`/P`), sørg for, at du har de korrekte legitimationsoplysninger og nødvendige tilladelser. 6. Specificer format: Overvej det format, som du gerne vil modtage oplysningerne i (`/FO`). De tilgængelige formater inkluderer LIST, TABLE, CSV og andre. brug`/FO ?`for en liste over tilgængelige formater. 7. Selektiv forespørgsel: Brug parameter for at forespørge på en bestemt planlagt opgave`/TN`efterfulgt af navnet eller stien til opgaven. 8. Overvej tidszoner: Når du forespørger på planlagte opgaver, der kører i forskellige tidszoner, skal du være opmærksom på, at tiderne kan vises i den pågældende tidszone. 9. Tjek logning: Tjek logfilerne for dine planlagte opgaver efter forespørgsel for at sikre, at oplysningerne er korrekte, og at der ikke er fejl eller uventede problemer. 10. Planlagte opgavetilladelser: Sørg for, at den bruger, der`SCHTASKS /Query`har de nødvendige tilladelser til den planlagte opgave. Især ved forespørgsler om planlagte opgaver på en fjerncomputer (`/S`,`/U`,`/P`), skal du bruge de relevante tilladelser. Ved at være opmærksom på disse punkter kan du sikre, at forespørgsler om planlagte opgaver kører problemfrit og giver nøjagtige oplysninger.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje SCHTASKS /Query /? - Aktiverer en administrator for at vise den planlagte opgaver på det lokale eller fjerntliggende system.

HTTP: ... console/da/151.htm
0.093
24710

How do I create a caption/header in an Excel spreadsheet?

Identify network problems with Windows Command Prompt (11, 10, 8,1, 7)!

How can I open all subfolders in Windows XP Explorer?

Download about PowerShell Internet Site with Invoke-WebRequest -Uri!

Free drawing program on Windows 11/10?

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?(0)