SCHTASKS: Planlægger kommandoer og programmer, der skal køres på en computer.


... Eksempler på kommandoen "SCHTASKS"
... "SCHTASKS" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS"

Kommandoen: "SCHTASKS" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "SCHTASKS"

Kommandoen`schtasks`i Windows bruges til at oprette, konfigurere eller se planlagte opgaver. Her er nogle eksempler på brug af`schtasks`-Kommando: ### Se planlagte opgaver: Eksempel 1: Se alle planlagte opgaver:

schtasks /query /fo list /v

Denne kommando viser alle planlagte opgaver på den aktuelle computer, inklusive detaljerede oplysninger. Eksempel 2: Se en bestemt planlagt opgave:

schtasks /query /tn "TaskName" /fo list /v

Erstat "TaskName" med navnet på den specifikke planlagte opgave, du vil vise. Eksempel 3: Oprettelse af en planlagt opgave til et batchscript:

schtasks /create /tn "Min opgave" /tr "C:\sti\For\manuskript.bat" /sc daglige /st 12:00

Denne kommando opretter en planlagt opgave ved navn MyTask, der kører et batchscript hver dag kl. 12:00. Eksempel 4: Oprettelse af en planlagt opgave med specifikke tilladelser:

schtasks /create /tn "Min opgave" /tr "C:\sti\For\manuskript.bat" /sc daglige /st 12:00 /ru "Brugernavn" /rp "adgangskode"

Her oprettes den planlagte opgave med specifikke legitimationsoplysninger (`Brugernavn`og`adgangskode`) oprettet. Eksempel 5: Ændring af starttidspunktet for en planlagt opgave:

schtasks /change /tn "Min opgave" /st 14:00

Denne kommando ændrer starttidspunktet for den planlagte opgave ved navn MyTask til kl. 14.00. Eksempel 6: Sletning af en planlagt opgave:

schtasks /delete /tn "Min opgave" /f

Denne kommando sletter den planlagte opgave med navnet MyTask. Muligheden`/f`forhindrer efterspørgsel. Disse eksempler skulle give dig en idé om hvordan`schtasks`-Kommando kan bruges i forskellige scenarier. Afhængigt af dine specifikke krav kan parametrene variere. brug`schtasks /?`for en komplet liste over muligheder og parametre. Bemærk også, at oprettelse og ændring af planlagte opgaver kræver administratorrettigheder.

"SCHTASKS" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /parameter [argumenter] 

Beskrivelse:
Gør det muligt for en administrator at oprette, slette, 
forespørge, ændre,
køre og afslutte planlagte opgaver på lokal- eller 
fjernsystemer. 

Parameterliste:
/Create Opretter en ny planlagt opgave.

/Delete Sletter planlagte opgaver.

/Query Viser alle planlagte opgaver.

/Change Ændrer egenskaberne for en planlagt opgave.

/Run Kører en planlagt opgave med det samme.

/End Stopper en igangværende opgave.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
SCHTASKS 
SCHTASKS /?
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /Create /?
SCHTASKS /Delete /?
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Change /?

Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS"

Ved brug af`schtasks`kommando i Windows, er der nogle vigtige overvejelser og punkter at bemærke: ---- Sikkerhed og tilladelser: 1. Administratorrettigheder: De fleste`schtasks`- Operationer kræver administratorrettigheder. Kør derfor kommandoerne i en forhøjet kommandoprompt (som administrator). 2. Planlagte opgavetilladelser: Sørg for, at den bruger, der`schtasks`har de nødvendige tilladelser til de planlagte opgaver. Især når du opretter eller ændrer opgaver med specifikke legitimationsoplysninger (`/ru`og`/rp`) legitimationsoplysningerne skal have tilstrækkelige tilladelser. 3. Tidsformat: Sørg for, at tiderne og tidsplanerne er formateret korrekt. Forkerte tidsspecifikationer kan føre til uventet adfærd. 4. Tid vs. tidsinterval: Bemærk forskellen mellem at angive et bestemt tidspunkt (`/st`) og et tidsinterval (`/ri`). Afklar, hvilken type tidsplan der passer til din planlagte opgave. ---- Kommandoparametre: 5. Parameterkombinationer: Nogle parametre er relateret til hinanden. Sørg for, at kombinationen af ​​parametre giver mening og giver de ønskede resultater. 6. Forstå parametrene: Tag dig tid til at læse dokumentationen (`schtasks /?`) for at forstå de forskellige parametre og deres virkninger. ---- Logføring: 7. Opgavelogning: Tjek logfilerne for dine planlagte opgaver for at sikre, at de kører korrekt. Dette kan være nyttigt til at identificere problemer. ---- Særlige opgavetyper: 8. Program- eller scriptafhængigheder: Hvis din planlagte opgave afhænger af eksterne programmer eller scripts, skal du sikre dig, at miljøvariablerne, stierne og afhængighederne er konfigureret korrekt. ---- Overvågning og vedligeholdelse: 9. Periodisk kontrol: Tjek regelmæssigt dine planlagte opgaver, især efter systemopdateringer eller ændringer, for at sikre, at de fungerer korrekt. 10. Sikkerhedskopiering af opgaver: Opret om nødvendigt sikkerhedskopier af din planlagte opgavekonfiguration for hurtig gendannelse i tilfælde af et problem. Det er vigtigt at`schtasks`-Brug kommandoer omhyggeligt, især når de bruges på produktionssystemer. Uønskede ændringer af planlagte opgaver kan resultere i uventet adfærd.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje SCHTASKS - Planlægger kommandoer og programmer, der skal køres på en computer.

HTTP: ... console/da/146.htm
0.108
20077

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)?

Restaurants, partner.lieferando.de lieferheld login Fehler und Rechnungen?

Can i test on the second monitor the pixels?

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 10, 11 brennen?(0)