reg UNLOAD /?: Indlæser filen XXXXXX.hiv til Key HKLM \ XXXXX. ....


... Eksempler på kommandoen "reg UNLOAD /?"
... "reg UNLOAD /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "reg UNLOAD /?"

Kommandoen: "reg UNLOAD /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "reg UNLOAD /?"

Her er eksempler på det`REG UNLOAD`kommando, denne gang relateret til aflæsning af registreringsgrene (nøgler) i stedet: Eksempel 1: Aflæsning af en registreringsfilgren:

REG UNLOAD HKCU\TempKey

-`REG UNLOAD`: Denne kommando bruges til at fjerne en tidligere indlæst registreringsfilgren. -`HKCU\TempKey`: Stien til registreringsdatabasen, der skal fjernes. Dette eksempel aflæser det tidligere med`REG LOAD`kommandoen indlæste registreringsdatabasen grenen med stien "HKCU\TempKey". Når den er aflæst, kan der foretages ændringer i registreringsdatabasen uden at skulle genstarte hele systemet. Eksempel 2: Aflæsning af en registreringsfilgren med anførselstegn i stien:

REG UNLOAD "HKLM\Software\Temp Key"

-`REG UNLOAD`: Kommandoen til at fjerne en tidligere indlæst registreringsfilgren. -`"HKLM\Software\Temp Key"`: Stien til registreringsdatabasen, der skal aflæses, med anførselstegn. Her aflæses den tidligere indlæste registergren med stien "HKLM\Software\Temp Key". Brug af anførselstegn gør det muligt at behandle stier, der indeholder mellemrum eller specialtegn, korrekt. Bemærk, at brugen af`REG UNLOAD`for registreringsfilialer bruges til at fjerne dem og ikke slette dem. Sletning af registreringsafdelinger udføres normalt med`REG DELETE`-Kommando.

"reg UNLOAD /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG UNLOAD Nøglenavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle (kun lokal computer)
RODNØGLE [ HKLM | HKU ]
Undernøgle Nøglenavnet på den hive, der skal fjernes.

Eksempler:

REG UNLOAD HKLM\TempHive
Fjerner hive'n TempHive i HKLM

Vigtig information, tip til kommandoen "reg UNLOAD /?"

Ja, der er nogle vigtige punkter at bemærke, når du bruger kommandoen REG UNLOAD: 1: Indlæste registreringsfilialer: - Sørg for, at den registerfilial, der skal aflæses, tidligere er blevet indlæst med`REG LOAD`kommandoen er blevet indlæst. Kun belastede grene kan`REG UNLOAD`blive udskrevet. 2: Sikkerhedskopiering før ændringer: - Før du foretager ændringer i en registreringsfilgren og aflæser den, bør du oprette en sikkerhedskopi. Dette giver mulighed for genopretning i tilfælde af uventede problemer. 3: Tjek tilladelser: - Sørg for, at den bruger, der har`REG UNLOAD`kommando, der har de nødvendige tilladelser til at fjerne den pågældende registergren. Der kræves ofte administratorrettigheder. 4: Tjek kørende processer: - Sørg for, at ingen kørende processer eller programmer har adgang til registreringsdatabasen, der fjernes. Åbne håndtag kan forhindre aflæsning. 5: Stioplysninger og anførselstegn: - Brug den korrekte sti til registreringsdatabasen, og brug anførselstegn, hvis stien indeholder mellemrum eller specialtegn. 6: Konsistens af registerstrukturen: - Kontroller konsistensen af ​​registreringsdatabasen for at sikre, at aflæsning af filialen ikke har uventede virkninger på andre dele af registreringsdatabasen. 7: Undgå unødvendig aflæsning: - Aflast kun registreringsfilialer, når det er nødvendigt. Unødvendig aflæsning kan føre til unødvendige systemafbrydelser. Som med alle handlinger i Windows-registreringsdatabasen, tilrådes forsigtighed her, da ændringer i registreringsdatabasen potentielt kan have vidtrækkende effekter på systemet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje reg UNLOAD /? - Indlæser filen XXXXXX.hiv til Key HKLM \ XXXXX. ....

HTTP: ... console/da/137.htm
0.062
17058

Desktop Notes for Windows 11, 10, ... Desktop, alternative to MS Short Note APP!

The left mouse button option Copy Move Confirm in Explorer!

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

Gruppierung und Möglichkeiten im Quad-Explorer Q-Dir Windows!

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

Full Unicode Character Support in Quad Explorer for MS Windows 11, 10, .... OS!(0)