ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG SAVE /?

REG SAVE Nøglenavn Filnavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle
RODNØGLE [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøgle Det fuldstændige navn på en
registreringsdatabasenøgle under
den valgte RODNØGLE

Filnavn Navnet på filen, der skal gemmes. Hvis der ikke
er angivet en
sti, oprettes filen i den aktuelle mappe for den
kaldende
proces.

/y Overskriv den eksisterende fil uden advarsel.

Eksempler:

REG SAVE HKLM\Software\DenneComputer\MitProgram
Sikkerhedskopi.hiv
Gemmer hive'n Mitprogram i filen Sikkerhedskopi.hiv i den
aktuelle mappeC:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD Nøglenavn Filnavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle (kun lokal computer)
RODNØGLE [ HKLM | HKU ]
Undernøgle Nøglenavnet, som hive-filen skal indlæses i.
Opretter en ny nøgle.

Filnavn Navnet på den hive-fil, der skal indlæses.
Du skal bruge REG SAVE til at oprette denne fil.

Eksempler:

REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv
Indlæser filen TempHive.hiv i nøglen HKLM\TempHiveC:\WINDOWS>REG UNLOAD /?

REG UNLOAD Nøglenavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle (kun lokal computer)
RODNØGLE [ HKLM | HKU ]
Undernøgle Nøglenavnet på den hive, der skal fjernes.

Eksempler:

REG UNLOAD HKLM\TempHive
Fjerner hive'n TempHive i HKLM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando-linje reg SAVE /? - Gemmer hive MyApp til filen XXXXX.hiv i den aktuelle mappe ...

HTTP: ... console/da/135.htm
0.218
18308

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Output path (excluding the file name) as a separate column!

 /

Arbeitsplatz und Computer, wo ist der Unterschied?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Eigene Dateien auf Laufwerk (D) bei Windows-XP!

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Can I set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /