NET HELP VIEW: viser en liste over ressourcer er fordelt på en computer. Når der anvendes uden optioner, vises en liste over computere i den nu ...


... Eksempler på kommandoen "NET HELP VIEW"
... "NET HELP VIEW" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP VIEW"

Kommandoen: "NET HELP VIEW" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP VIEW"

Det`NET VIEW`kommandoen i Windows-kommandolinjen bruges til at se de ressourcer, der deles på netværket. Her er nogle eksempler på brug af denne kommando: Eksempel 1: Se alle delte ressourcer på netværket

net view

Beskrivelse: Denne kommando udsender en liste over alle delte ressourcer på netværket. Dette omfatter computere, printere og andre delte enheder. Eksempel 2: Se de delte ressourcer på en bestemt computer

net view \\Computernavn

Beskrivelse: Dette viser en liste over delte ressourcer på den specifikke computer med navnet "computernavn". Eksempel 3: Se detaljerede oplysninger om delte ressourcer

net view /all

Beskrivelse: Denne indstilling viser mere detaljerede oplysninger om de delte ressourcer på netværket, inklusive de brugere, der har adgang til ressourcerne. Eksempel 4: Se delte ressourcer for en specifik arbejdsgruppe

net view /arbejdsgruppe:Arbejdsgruppenavn

Beskrivelse: En liste over alle computere i den specifikke arbejdsgruppe ("arbejdsgruppenavn") og deres delte ressourcer vises her. Eksempel 5: Se tilgængelige domæner på netværket

net view /domain

Beskrivelse: Denne kommando returnerer en liste over alle tilgængelige domæner på netværket sammen med computere og delte ressourcer i dem. Eksempel 6: Se en specifik brugers tilsluttede ressourcer

net view \\Computernavn /all

Beskrivelse: Dette viser en detaljeret liste over delte ressourcer på en specifik computer ved navn "computernavn", inklusive oplysninger om brugere, der har adgang til disse ressourcer. Bemærk venligst, at den nøjagtige syntaks og tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af din systemkonfiguration. brug`NET VIEW /?`i kommandoprompt for at kontrollere de specifikke muligheder og syntaksdetaljer for din version af Windows.

"NET HELP VIEW" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET VIEW
[\\computernavn [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:domænenavn]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\computernavn]

NET VIEW viser en liste over de ressourcer, der deles på en 
computer. Når
kommandoen bruges uden parametre, vises en listeover computere
i det aktuelle domæne eller på det aktuelle netværk.

\\computernavn Er en computer, hvis delte ressourcer, 
du ønsker at 
få vist.
/DOMAIN:domænenavn Angiver det domæne, du ønsker at få 
vist de 
tilgængelige computere. Hvis 
domænenavn
udelades, vises alle domæner på
lokalnetværket (LAN).
/NETWORK:NW Viser alle tilgængelige servere på et 
NetWare- 
netværk. Hvis der angives et 
computernavn,
vises de tilgængelige ressourcer på 
denne 
computer på NetWare-netværket.
/CACHE Viser offlineindstillingerne for 
klientcachelagring 
for ressourcerne på den angivne 
computer
/ALL Viser alle shares, herunder $ shares

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP VIEW"

Når man arbejder med`NET VIEW`kommando i Windows-kommandolinjen, er der nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Administratorrettigheder: For nogle`NET VIEW`Operationer, især visning af detaljerede oplysninger eller visning af ressourcer på andre computere, kræver administrative rettigheder. Åbn derfor kommandoprompt som administrator for at sikre, at du har de nødvendige tilladelser. 2. Netværksadgang: Til`NET VIEW`For at køre med succes skal din computer være forbundet til netværket, og du skal have adgang til de relevante netværksressourcer. 3. Firewall-indstillinger: Sørg for, at firewall-indstillingerne på din computer og netværk er konfigureret, så`NET VIEW`kommandoen er ikke blokeret. Nogle firewalls kan begrænse adgangen til netværksressourcer. 4. Delingstilladelser: Resultatet af`NET VIEW`kommandoen afhænger af delingstilladelserne på computerne på netværket. Bekræft, at ressourcer deles korrekt, og at du har de nødvendige tilladelser. 5. Arbejdsgrupper og domæner: Sørg for, at din computer er i den korrekte arbejdsgruppe eller domæne for korrekt at se de ønskede netværksressourcer. 6. Netværkshastighed: Store netværk kan kræve udførelse af`NET VIEW`tage lidt tid. Tålmodighed er påkrævet, især når der er mange ressourcer på netværket. 7. Versionskompatibilitet: Tilgængelige muligheder og deres adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Se dokumentationen til din specifikke version af Windows. 8. Netværkssikkerhed: Vær opmærksom på sikkerhedshensyn, især når du forsøger at se ressourcer på andre computere. Undgå at vise følsomme oplysninger på offentlige netværk. 9. Interaktion med andre kommandoer: Den`NET VIEW`-Kommando kan bruges sammen med andre`NET`kommandoer kan kombineres for at få mere detaljerede oplysninger. Se dokumentationen for andre muligheder. 10. Tilladelser for detaljerede oplysninger: Hvis du vil se detaljerede oplysninger (`NET VIEW /all`), skal du muligvis have yderligere tilladelser på de pågældende computere. 11. Logføring: Overvåg handlinger relateret til`NET VIEW`omhyggeligt og aktivere passende logningsfunktioner for at identificere mistænkelig aktivitet. 12. Omhyggelig udførelse: Bly`NET VIEW`-Kommandoer omhyggeligt for at undgå utilsigtede ændringer, især ved adgang til ressourcer på andre computere. Husk disse punkter for sikkert og effektivt at bruge`NET VIEW`kommando og se netværksressourcer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP VIEW - viser en liste over ressourcer er fordelt på en computer. Når der anvendes uden optioner, vises en liste over computere i den nuværende domæne eller netværk.

HTTP: ... console/da/126.htm
0.092
29400

How to use the Windows 10 / 11 Password Reset-Disk?

Can I customize keyboard speed, Windows 10 / 11 typing speed is slow?

Create desktop shortcut in Windows 10/11 for a program (pin to Start)?

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

Can I automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

Disable Login Screen in Windows 10, how to?(0)