NET HELP ACCOUNTS: regnskab opdateringer brugeren regnskaber database og ændrer password og logon krav til alle konti. Når der anvendes uden option ...


... Eksempler på kommandoen "NET HELP ACCOUNTS"
... "NET HELP ACCOUNTS" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP ACCOUNTS"

Kommandoen: "NET HELP ACCOUNTS" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP ACCOUNTS"

Her er et simpelt eksempel på at bruge det`NET ACCOUNTS`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`): Eksempel: Se netværkskontooplysninger

NET ACCOUNTS

Resultat:

Kontosuspendering:           Kontolåsen er aktiveret
Maksimal adgangskodealder:     Ubegrænset
Adgangskodeændring påkrævet:  0 dage
Minimum adgangskodelængde:     0 Skilt
Adgangskoden skal overholde retningslinjerne: Ja
Adgangskodepåmindelser:      5 dage
Længde af adgangskode for sen lås: 0 dage
Lås adgangskoden sent:      Ubegrænset

Beskrivelse: Dette eksempel viser typiske netværkskontooplysninger. I dette tilfælde viser den oplysninger om adgangskodepolitikker, såsom aktivering af kontolås, maksimal adgangskodealder, påkrævet adgangskodeændringsfrekvens og andre sikkerhedsindstillinger for brugerkonti på den lokale computer. Det er vigtigt at bemærke, at de viste oplysninger kan variere afhængigt af konfigurationerne og sikkerhedspolitikkerne på dit system. Det`NET ACCOUNTS`kommando returnerer detaljerede oplysninger om systemets sikkerhedspolitikker og kontoindstillinger. Kommandoen`NET ACCOUNTS`bruges til at indstille politikindstillingerne på den lokale computer, såsom: B. Kontopolitikker og adgangskodepolitikker. Eksempel 1: Indstilling af den maksimale adgangskodealder Følgende kommando indstiller den maksimale adgangskodealder til 90 dage:

net accounts /maxpwage 90

Beskrivelse: Denne kommando indstiller den maksimale alder for brugeradgangskoder på den lokale computer til 90 dage. Denne indstilling hjælper med at sikre sikkerheden ved at fremtvinge regelmæssige adgangskodeopdateringer. Eksempel 2: Tving brugeren til at logge ud, når kontoen udløber, eller gyldige logintimer udløber Følgende kommando tvinger brugeren til at logge ud, når kontoen udløber, eller gyldige logintimer udløber:

net accounts /forcelogoff 1

Beskrivelse: Denne kommando får brugere til at blive logget ud, når deres konti udløber, eller de angivne logintider er udløbet. Dette bidrager til sikkerheden ved at stoppe utilsigtede eller uautoriserede login-sessioner. Eksempel 3: Indstilling af minimumsalder for adgangskode Følgende kommando indstiller minimumsalderen for adgangskoden til 60 dage:

net accounts /minpwage 60

Beskrivelse: Denne kommando indstiller minimumsalderen for brugeradgangskoder på den lokale computer til 60 dage. Denne indstilling forhindrer brugere i at ændre deres adgangskoder for ofte og fremmer derved bæredygtig sikkerhedspraksis. Eksempel 4: Liste over kontopolitikker Følgende kommando viser alle kontopolitikker på den lokale computer:

net accounts

Beskrivelse: Denne kommando viser en omfattende liste over de aktuelle kontopolitikker på systemet, inklusive adgangskodepolitikker, lockout-tærskler og andre relevante indstillinger. Eksempel 5: Indstilling af det maksimalt tilladte antal mislykkede loginforsøg Følgende kommando indstiller det maksimale antal mislykkede loginforsøg til 10:

net accounts /maxbadpw 10

Beskrivelse: Denne kommando begrænser det maksimale antal mislykkede loginforsøg tilladt for brugerkonti på den lokale computer til 10. Denne indstilling forbedrer sikkerheden ved at gøre det sværere for uautoriseret adgang gennem gentagne forkerte loginforsøg. Eksempel 6: Indstilling af minimum adgangskodelængde Følgende kommando indstiller den mindste adgangskodelængde til 12 tegn:

net accounts /minpwlen 12

Beskrivelse: Denne kommando bruges til at indstille minimumslængden af ​​brugeradgangskoder på den lokale computer til 12 tegn. Forøgelse af minimumslængden hjælper med at styrke sikkerheden ved at øge kompleksiteten af ​​adgangskoder. Flere muligheder Kommandoen`NET ACCOUNTS`tilbyder en række andre muligheder, du kan bruge til at tilpasse kontopolitikker, så de passer til dine behov. For mere information om mulighederne, se kommandoens dokumentation.

"NET HELP ACCOUNTS" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minutter | NO}] [/MINPWLEN:længde]
[/MAXPWAGE:{dage | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dage]
[/UNIQUEPW:antal] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS opdaterer brugerkontodatabasen og ændrer kravene til 
adgangskode 
og logon for alle konti. 
Når NET ACCOUNTS bruges uden parametre, viser den de nuværende 
indstillinger for
adgangskode, logonbegrænsninger og domæneoplysninger.

Der skal opfyldes to betingelser, for at parametre, der bruges 
med 
NET ACCOUNTS kan træde i kraft:

- Adgangskode- og logonkravene træder kun i kraft, hvis der er 
defineret
bruger-konti (ved hjælp af Brugerstyring eller kommandoen NET 
USER).

- Tjenesten Net Logon skal køre på alle servere i domænet, 
som bekræfter logon. Net Logon startes automatisk, når Windows 
startes.

/FORCELOGOFF:{minutter | NO} Indstiller det antal minutter, en 
bruger har til 
rådighed, inden brugeren tvinges 
til at logge af,
når kontoen udløber, eller det 
gyldige
logontidsrum udløber.
Standardindstillingen NO forhindrer 
tvunget
logoff.
/MINPWLEN:længde Angiver minimumantallet af tegn i
en adgangskode. Intervallet er 0-14 
tegn;
standard er 6 tegn.
/MAXPWAGE:{dage | UNLIMITED} Angivet maksimumantallet af dage, 
som en 
adgangskode er gyldig. Ingen grænse 
angives
med UNLIMITED. /MAXPWAGE kan ikke 
være 
mindre end /MINPWAGE. Intervallet 
er 1-999; 
som standard ændres værdien ikke.
/MINPWAGE:dage Angiver minimumantallet af dage, 
der skal 
gå, inden en bruger kan ændre en 
adgangskode. 
Værdien 0 angiver ingen minimumtid. 
Intervallet 
er 0-999; standard er 0 dage. 
/MINPWAGE 
kan ikke være større end 
/MAXPWAGE.
/UNIQUEPW:antal Kræver, at en brugers adgangskode 
skal
være entydig i det angivne antal 
adgangskode-
ændringer. Maksimumværdien er 24.
/DOMAIN Udfører handlingen på en domæne-
controller i det aktuelle domæne. 
Ellers
udføres handlingen på den lokale 
computer.


NET HELP kommando | MORE viser et hjælpeskærmbillede ad gangen.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP ACCOUNTS"

Ja, der er nogle vigtige punkter at overveje, når du bruger`NET ACCOUNTS`-Brug kommando: 1. Administrative privilegier: - Udførelse af`NET ACCOUNTS`kræver administrative tilladelser. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator for at få adgang til alle nødvendige ressourcer. 2. Sikkerhedsindstillinger: - Ændringer i kontoindstillinger kan have en væsentlig indflydelse på systemets sikkerhed. Vær forsigtig og forstå konsekvenserne, før du foretager ændringer. 3. Kendskab til parametre: - Forstå de tilgængelige parametre og deres virkninger. Forkert konfiguration kan føre til uventet adfærd. 4. Tjek dokumentationen: - Se den officielle dokumentation fra Microsoft for`NET ACCOUNTS`kommando for at få detaljerede oplysninger om tilgængelige muligheder og bedste praksis. 5. Bemærk Windows-versioner: - Husk, at de tilgængelige muligheder og deres adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Sørg for, at dine kommandoer er kompatible med den specifikke version af operativsystemet. 6. Fortryder ændringer: - Før du foretager ændringer, skal du sørge for, at du ved, hvordan du fortryder dem. Dette er især vigtigt for at minimere uønskede effekter. 7. Tjek systemstatus: - Tjek den aktuelle status for kontoindstillinger, før du foretager ændringer. Dette hjælper dig med at kende den oprindelige tilstand og spore efterfølgende justeringer. 8. Overhold sikkerhedsretningslinjerne: - Overvej de gældende sikkerhedspolitikker i din organisation. Ændringer af kontoindstillinger skal være i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. 9. Opret backup: - Før du foretager større ændringer, skal du sikkerhedskopiere systemet eller notere de aktuelle indstillinger. Dette gør restitution lettere i tilfælde af problemer. 10. Brug testmiljø: - Foretag om muligt ændringer i et testmiljø for at minimere den potentielle produktionspåvirkning og verificere adfærd. Ved at holde disse overvejelser i tankerne, kan du`NET ACCOUNTS`-Brug kommando sikkert og effektivt i dit miljø.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP ACCOUNTS - regnskab opdateringer brugeren regnskaber database og ændrer password og logon krav til alle konti. Når der anvendes uden optioner, NET regnskab viser de aktuelle indstillinger for adgangskode, logon begrænsninger, og domæne oplysninger.

HTTP: ... console/da/102.htm
0.077
38032

Hilfe ich kann die Bilder aus den Office Dokumenten nicht am Desktop ablegen!

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

Windows 10 und 8.1 auf Oracle VM VirtualBox installieren!

Can I turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 the virus protect?

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?(0)