ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MSG /?
'msg' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>NBTSTAT /?

Viser protokolstatistikker og nuværende TCP/IP-forbindelser, der
bruger NBT
(NetBIOS over TCP/IP).

NBTSTAT [ [-a fjerncomputer] [-A IP-adresse] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interval] ]

-a (Status på netværkskort) Viser fjerncomputerens
navnetabel, når
computernavnet angives
-A (Status på netværkskort) Viser fjerncomputerens
navnetabel, når
IP-adressen angives.
-c (cache) Viser NBT-cache for
fjerncomputernavne
og deres IP-adresser
-n (navne) Viser lokale NetBIOS-navne.
-r (Fortolkning) Viser navne fortolket af
broadcast
og via WINS
-R (Genindlæs) Renser og genindlæser fjerncache
og navnetabel
-S (Sessioner) Viser sessionsliste med
IP-destinationsadresserne
-s (Sessioner) Viser sessionsliste over tabel,
der konverterer IP-
destinationsadresserne til
NETBIOS-navne.
-RR (Frigør/Opdater) Sender navnefrigørelsespakker til
WINs og
starter derefter Opdater

Fjerncomputer Navn på fjerncomputer.
IP-adresse Punktumopdelt repræsentation af IP-adressen.
Interval Viser de valgte statistikker, med
pauseintervaller
i mellem hver visning. Tryk Ctrl+C for at
standse disse
visninger.
C:\WINDOWS>NET /?
Syntaksen for denne kommando er:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP |
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE |
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje msg - Send en besked til en bruger.

HTTP: ... console/da/099.htm
0.187
11021

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

Versteckte Dateien und Ordner in Windows 10 anzeigen lassen?

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Maus-Tropfen-Spuren am Windows Desktop!

 /

Woran erkenne ich ob Office 365 aktive ist auf Windows 10, 8.1!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

All Printer Folder on Windows 10!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /