lodctr: Opdateringer Performance Monitor counter navne og forklare tekst til en Extensible counter


... Eksempler på kommandoen "lodctr"
... "lodctr" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "lodctr"

Kommandoen: "lodctr" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "lodctr"

Det`lodctr`kommando i Windows bruges til at indlæse ydeevnetællere og tællere fra Windows Performance Registry. Her er nogle eksempler på brug af denne kommando: Eksempel 1: Nulstil alle ydeevnetællere og tællere:

lodctr /r

Denne kommando nulstiller alle ydeevnetællere og tællere til standardindstillinger. Dette kan være nyttigt, hvis du har problemer med ydeevneovervågningstællere. Eksempel 2: Indlæs kun standardydelsestællere og -tællere:

lodctr /s:*

Kun standardydelsestællere og -tællere indlæses her. Dette kan hjælpe, hvis visse indikatorer tidligere er blevet deaktiveret. Eksempel 3: Indlæs ydeevnetællere og tællere fra en fil:

lodctr /m:filnavn.ini

Denne kommando indlæser ydeevnetællere og tællere fra en specifik INI-fil. Du skal erstatte "Filename.ini" med det faktiske navn på INI-filen. Eksempel 4: Opdater kun en specifik ydeevnetæller og tæller:

lodctr /u:Navn på ydeevne

Denne kommando bruges til kun at opdatere en specifik ydeevnetæller og -tællere. Erstat "ydelsesnavn" med det faktiske navn på indikatoren. Bemærk: Brugen af`lodctr`kræver ofte administratorrettigheder. Sørg for, at du kører kommandoprompt som administrator, hvis det er nødvendigt, og at du har de relevante adgangsrettigheder. Det er også vigtigt at bemærke, at forkert brug af`lodctr`kan forårsage problemer med præstationsovervågning, så kommandoen skal bruges med forsigtighed.

"lodctr" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>LODCTR
Opdaterer registreringsdatabasevµrdier, der er relateret til 
ydelsestµllere.

Format:
LODCTR <INI-FileName>
INI-FileName er navnet pÕ den initialiseringsfil, der 
indeholder
tµllernavndefinitionerne og en forklaringstekst til 
en udvidet
tµller-DLL.

LODCTR /S:<Backup-FileName>
gem de aktuelle perf-registreringsdatabasestrenge og 
oplysninger i <Backup-FileName>

LODCTR /R:<Backup-FileName>
gendan perf-registreringsdatabasestrengene og 
oplysningerne ved hjµlp af <Backup-FileName>

LODCTR /R
genopbyg perf-registreringsdatabasestrengene og 
oplysninger fra bunden ud fra de aktuelle
registreringsdatabaseindstillinger, og 
sikkerhedskopier INI-filer.

LODCTR /T:<Service-Name>
angiv ydelsestµllertjenesten som Ún, der er tillid til.

LODCTR /E:<Service-Name>
aktiver ydelsestµllertjenesten.

LODCTR /D:<Service-Name>
deaktiver ydelsestµllertjenesten.

LODCTR /Q

LODCTR /Q:<Service-Name>
foresp°rg om oplysningerne om ydelsestµllertjeneste, 
foresp°rg enten alle eller en angivet.

LODCTR /M:<Counter-Manifest>
installer XML-fil med providerdefinition for Windows 
Vista-ydelsestµller
i systemlager.

Bemµrk! Ethvert argument, der indeholder mellemrum, skal vµre i
anf°rselstegn.

Vigtig information, tip til kommandoen "lodctr"

Ja, der er nogle vigtige overvejelser at huske på, når du bruger`lodctr`kommando i Windows kommandoprompt: 1. Administratorrettigheder: Sørg for at køre kommandoprompt som administrator for at have fuld adgang til ydeevnetællerne og -tællerne.

Højreklik -> "Som Administrator udføre"

2. Forsigtig ved nulstilling af alle ydeevnetællere og -tællere: Nulstilling af alle ydeevnetællere og -tællere med`lodctr /r`nulstiller alt til standardindstillingerne. Vær forsigtig, da dette kan resultere i tab af brugerdefinerede indstillinger eller konfigurationer.

lodctr /r

3. INI-filbekræftelse: Hvis du`lodctr`med en INI-fil skal du sørge for, at filen er formateret korrekt og indeholder de nødvendige oplysninger. Fejl i INI-filen kan forårsage problemer.

lodctr /m:filnavn.ini
 
4. Opdatering af individuelle tællere: Hvis du kun vil opdatere en bestemt tæller, skal du bruge parameteren`/u:Navn på ydeevne`. Erstat "ydelsesnavn" med det faktiske navn på indikatoren.

lodctr /u:Navn på ydeevne

5. Tjek logning: Tjek output af`lodctr`for mulige fejl eller advarsler. Dette kan hjælpe med at fejlfinde problemer med præstationsovervågning.

lodctr

Bemærk, at forkert brug af`lodctr`kan forårsage problemer med overvågning af ydeevne, så kommandoen bør bruges med forsigtighed og kendskab til konfigurationerne. Det er også en god praksis at oprette sikkerhedskopier eller dokumentere den aktuelle tilstand, før du foretager ændringer i ydeevnetællere og -tællere.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje lodctr - Opdateringer Performance Monitor counter navne og forklare tekst til en Extensible counter

HTTP: ... console/da/092.htm
0.124
21593

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

This file can not be deleted!

Fonts printing with print and preview function!

Short Notices on the Windows 11 desktop!

Install Windows 11 on FAT or FAT32, is that possible?

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!(0)