exe2bin: Konverterer. exe (eksekverbare) filer til binære format.


... Eksempler på kommandoen "exe2bin"
... "exe2bin" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "exe2bin"

Kommandoen: "exe2bin" er tændt Windows 11, 10, .. ikke tilgængelig

Eksempler på kommandoen "exe2bin"

I moderne Windows-systemer bruges exe2bin ikke længere på kommandolinjen. Her er nogle rettelser og forbedringer af eksemplerne: Eksempel 1: Brug følgende kommando for at konvertere en EXE-fil til en BIN-fil:

exe2bin  

Eksempel:

exe2bin mit program.exe mit program.bin

Eksempel 2: Brug følgende kommando for at konvertere en EXE-fil med et specifikt PE-format:

exe2bin -f   

Eksempel:

exe2bin -f PE32 mit program.exe mit program32.bin

Eksempel 3: For at konvertere en EXE-fil med en specifik signatur skal du bruge følgende kommando:

exe2bin -s   

Eksempel:

exe2bin -s "Microsoft Windows NT" mit program.exe mit program.bin

Eksempel 4: For at konvertere en EXE-fil med en specifik komprimeringsmetode skal du bruge følgende kommando:

exe2bin -c   

Eksempel:

exe2bin -c LZNT1 mit program.exe mit programlznt1.bin

Sørg for, at kommandoerne og mulighederne er korrekte og opfylder kravene til den faktiske software eller værktøjer, du bruger.

"exe2bin" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

'exe2bin' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern 
kommando,
et program eller en batchfil.

Vigtig information, tip til kommandoen "exe2bin"

Ja, der er nogle ting, du skal være opmærksom på, når du bruger`exe2bin`skal være opmærksom på: * Den EXE-fil, du vil konvertere, skal være gyldig. Hvis EXE-filen er korrupt eller ufuldstændig, vil konverteringen mislykkes. * Måloperativsystemet skal være kompatibelt med PE-formatet for EXE-filen. Hvis måloperativsystemet bruger et andet PE-format, skal EXE-filen tilpasses før konvertering. * Signaturen på EXE-filen kan gå tabt under konverteringen. Hvis du vil beholde EXE-filens signatur, skal du vælge muligheden`-s`brug. * Kompressionsmetoden for EXE-filen kan ændres under konverteringen. Hvis du vil beholde EXE-filens komprimeringsmetode, skal du vælge muligheden`-c`brug. Her er nogle flere tips til brug`exe2bin`: * Hvis du ikke er sikker på, hvilke muligheder du skal bruge, kan du bruge muligheden`-?`bruge til at få hjælp. Du kan vælge muligheden`-v`for at logge konverteringen. Du kan vælge muligheden`-q`for at slå lyden fra for konverteringen. Generelt er`exe2bin`et nyttigt værktøj, der giver dig mulighed for at konvertere EXE-filer til binært format. Men hvis du er opmærksom på ovenstående punkter, kan du sikre dig, at konverteringen lykkes, og at den konverterede fil fungerer korrekt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje exe2bin - Konverterer. exe (eksekverbare) filer til binære format.

HTTP: ... console/da/082.htm
0.077
17293

So ändern Sie die Höhe oder Breite der Taskleiste unter Windows 10!

Windows 10  / 11 Adapter Settings Find Network?

Get old printers up and running on Windows 11 or 10 (Setup)!

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

Does Windows 10 support the Cool'n'Quiet or power saving mode?

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!(0)