ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>CONVLOG /?
'convlog' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern
kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>DEBUG /?
'debug' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>DRIVERQUERY /?

DRIVERQUERY [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V]
Beskrivelse:
Gør det muligt for en administrator at vise en liste over
de installerede enhedsdrivere.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal
oprettes
forbindelse til.

/U [domæne\]bruger Angiver den brugerkontekst,
som kommandoen skal køres under.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den
angivne
brugerkontekst.

/FO format Angiver den outputtype, der bliver
vist.
Gyldige værdier, som kan overføres
med
parameteren er: "TABLE", "LIST",
"CSV".

/NH Angiver, at "kolonneoverskriften"
skal ikke vises. Kun gyldig for
formaterne "TABLE" og "CSV".

/SI Viser oplysninger for signerede
drivere.

/V Viser kontroloutput. Gælder ikke
for signerede drivere.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S IP-adresse /U bruger /V
DRIVERQUERY /S system /U domæne\bruger /P adgangskode /FO
LIST

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/da/074.htm
0.046

USB-Laufwerke, die nicht erkannt werden unter Windows 10/8.1/7, warum?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

Ist das 35-malige Überschreiben der Daten sicher? Kann irgendein Mensch die Daten wiederherstellen?

 /