ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Omdøber en eller flere filer.

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.
REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller
en ny sti til filen, som skal omdøbes.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Erstatter filer.

REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/P] [/R] [/S] [/W]
[/U]

[drev1:][sti1]filnavn Angiver kildefilen eller -filerne.
[drev2:][sti2] Angiver destinationsmappen,
hvor filer skal erstattes.
/A Føjer nye filer til destinationsmappen.
Den kan ikke bruges med parametrene /S
eller /U.
/P Beder om bekræftelse før erstatning af en
fil
eller tilføjelse af en kildefil.
/R Erstatter både skrivebeskyttede filer såvel
som
ubeskyttede filer.
/S Erstatter filer i alle destinationsmappens
undermapper. Den kan ikke bruges med
parameteren /A.
/W Venter på, at du skal indsætte en diskette
før start.
/U Erstatter (opdaterer) kun
destinationsfiler,
der er ældre end kildefilerne. Kan ikke
benyttes med
parameteren /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti
RD [/S] [/Q] [drev:]sti

/S Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede
mapper
og filer. Bruges til at fjerne et mappetræ.

/Q Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med
/S
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje RENAME - Omdøber en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/055.htm
0.218
12027

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Quickly deactivate and activate Cortana on Windows!

 /

Check box in the Quad File Explorer for file marking!

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Wozu Schnee am Desktop fallen lassen, wer braucht sowas!

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

Das aktuelle W10 Design anpassen!

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

Watch video files directly in the Quad Explorer even under Windows 10!

 /